• اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15
  • safirazmakian@gmail.com
  • 09357007743

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

  • خانه / لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی:

تنوع بالای مواد شیمیایی در بعضی از مواقع موجب می شود بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و سردرگم شوند. در این مقاله سعی بر این شده است تا با تمرکز بر دسته بندی مواد شیمیایی بر اساس کاربرد و تهیه لیست مواد شیمیایی این امکان به وجود آید تا مواد شیمیایی چه صنعتی و چه آزمایشگاهی را بیابید.

در ادامه با لیست مواد شیمیایی آشنا می شوید و با کلیک بر روی هریک  می توانید به صفحه مورد نظر مراجعه کنید و از شرایط خرید مواد شیمیای استفاده کنید.

مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است. دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد ،در ادامه لیستی از مواد شیمیایی رایج و دسته بندی آنها ارائه می شود.

تمامی مواد زیر از طریق سایت اینترنتی فلوکا ایران قابل خریداری و سفارش می باشند. همچنین برای جستجو محصولات بیشتر می توانید به صفحه فروش مواد شیمیایی مراجعه کنید.

ابتدا لیست مواد شیمیایی شرکت فلوکا ایران را قرار داده و در ادامه لیست مواد شیمیایی را بر اساس دسته بندی های مختلف(مانند اسیدها و …) قرار خواهیم داد.

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

مواد شیمیایی فلوکا ایران در دو دسته آزمایشگاهی و صنعتی عرضه میشوند.

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱آب اکسیژنهH2O2
۲آب ژاولNaOCl
۳آب مقطرH۲O
۴آمونیاکNH3
۵آمونیوم کلراید(نشادر)NH4Cl
۶اتانولC2H5OH
۷استونC3H6O
۸اسید بوریکH3BO3
۹اسید سولفوریکH2SO4
۱۰پلی وینیلی الکل(PVA)(C2H4O)x
۱۱پلی وینیل پیرولیدون(PVP)(C6H9NO)n
۱۲تیو سولفات سدیمNa2S2O3
۱۳سود پرک(سود سوز آور)NaOH
۱۴سولفات مس(کات کبود)CuSO4
۱۵سیلیکاژلSiO2
۱۶کربن فعالC
۱۷کربوکسی متیل سلولز(CMC)
۱۸کلرید رویZnCl2
۱۹گلیسیرین جامدC3H8O3
۲۰نیترات رویZn(NO3)2
۲۱نیترات سربPb(NO3)2
۲۲نیترات کلسیمCa(NO3)2
۲۳نیترات منیزیمMg(NO3)2
۲۴هگزانC6H14
۲۵هیدروکلریک اسیدHCl

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱۱ و ۳ فنیلن دی آمین(متا فنیلن دی آمین)۱,۳-(NH₂)₂C₆H₄
۲۱,۳,۵-Benzenetricarbonyl chlorideC₉H₃Cl₃O₃
۳۱ اکتانولCH₃(CH₂)₇OH
۴۲ پروپانولC₃H₈O
۵۲ مرکاپتواتانولHSCH₂CH₂OH
۶۴-۴ دی آمینو دی فنیل سولفون[۴-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
۷m-phenylediamine(MPD)C6H4-1,3-(NH2)2
۸N,N-دی متیل هگزیل آمینC8H19N
۹آب اکسیژنهH2O2
۱۰آب ژاولNaOCl
۱۱آکریل آمیدC3H5NO
۱۲آلومینیوم ایزوپروپوکسیدAl[OCH(CH3)2]3
۱۳آلومینیوم پتاسیم سولفات(زاج سفید)KAl(SO₄)₂
۱۴آلومینیوم سولفاتAl2(SO4)3
۱۵آلومینیوم کلریدAlCl₃
۱۶آمونیاکNH₃
۱۷آمونیوم آهن(II) سولفاتH₈FeN₂O₈S₂
۱۸آمونیوم استاتCH₃COONH₄
۱۹آمونیوم تیوسیاناتNH₄SCN
۲۰آمونیوم دی کرومات(NH4)2Cr2O7
۲۱آمونیوم فلوریدNH₄F
۲۲آمونیوم مولیبداتNH₄)₆Mo₇O₂₄
۲۳آمونیوم مونو واناداتNH₄VO₃
۲۴آمیدوکلرید جیوه(HgNH2)Cl
۲۵آهن(II) کلریدFeCl₂
۲۶آهن(III) نیتراتFe(NO₃)₃
۲۷اتانولC₂H₅OH
۲۸اتانول آمینNH₂CH₂CH₂OH
۲۹اتیل استاتCH₃COOC₂H₅
۳۰اتیل بنزنC₆H₅C₂H₅
۳۱اتیلن اکسیدC2H4O
۳۲اتیلن گلیکولHOCH₂CH₂OH
۳۳ارتو فسفریک اسید(اسید فسفریک)H3PO4
۳۴استات روی ۲آبه(CH₃COO)₂Zn .2H₂O
۳۵استات سدیمCH₃COONa
۳۶استات سدیم ۳ آبهCH₃COONa .3 H₂O
۳۷استونC₃H₆O
۳۸استو نیتریلCH₃CN
۳۹استیک اسیدCH₃COOH
۴۰اسکاندیم اکسیدSc2O3
۴۱اسید استئاریکCH₃(CH₂)₁₆COOH
۴۲اسید اسکوربیکC6H8O6
۴۳اسید اگزالیک بدون آبHOOCCOOH
۴۴اسید اگزالیک دو آبه(COOH)₂ * ۲ H₂O
۴۵اسید بوریکH₃BO₃
۴۶اسید سولفوریکH₂SO₄
۴۷اسید سیتریک(HOOCCH₂)₂C(OH)COOH
۴۸اسید سیتریک ۱ آبهC₆H₈O₇ .H₂O
۴۹اسید گلوتامیکC5H9NO4
۵۰اسید لاکتیکCH3CH(OH)COOH
۵۱اسید مالیکC₄H₆O₅
۵۲اسید نیتریکHNO3
۵۳اسید هیدروکلریکHCl
۵۴اکریلیک اسیدCH₂=CHCOOH
۵۵اکسید آرسنیکAs2O3
۵۶اکسید آلومینیوم(گاما)Al2O3
۵۷اکسید تیتانیوم آناتازTiO2
۵۸اکسید رویZnO
۵۹اکسید گرافنC
۶۰اکسید گرافن تک لایهC
۶۱اکسید گرافن چندلایهC
۶۲اکسید گرافن کاهش یافتهC
۶۳اکسید گرافن(محلول در الکل)C
۶۴مس(II) اکسیدCuO
۶۵N-لوریل سدیم سارکوزینCH₃-(CH₂)₁₀-CO-N(CH₃)-CH₂-COONa
۶۶اورهCO(NH₂)₂
۶۷ایزو پروپیل آمینC₃H₉N
۶۸باریم تیتانناتBaTiO₃
۶۹باریم کلریدBaCl₂
۷۰برمید مسCuBr₂
۷۱بنز آلدهیدC₆H₅CHO
۷۲بنزنC₆H₆
۷۳بنزوات سدیمC₆H₅COONa
۷۴بنزوفنونC₆H₅COC₆H₅
۷۵بی کربنات آمونیوم(NH₄)HCO₃
۷۶بی کربنات سدیم(جوش شیرین)NaHCO₃
۷۷بیسفنول ای دی گلایسیدیل اترC21H24O4
۷۸پارافرمالدهید(CH₂O)n
۷۹پتاسیم استاتCH₃COOK
۸۰پتاسیم برمید سیگماKBr
۸۱پتاسیم برمید مرکKBr
۸۲پتاسیم پرسولفاتK₂O₈S₂
۸۳پتاسیم دی کروماتK₂Cr₂O₇
۸۴پتاسیم فری سیانیدC6N6FeK3
۸۵پتاسیم فسفات دی بازیکK2HPO4
۸۶پتاسیم فلوریدKF
۸۷پتاسیم کروماتK₂CrO₄
۸۸پتاسیم کلراتKClO₃
۸۹پتاسیم کلریدKCl
۹۰پتاسیم نیتراتKNO₃
۹۱پتاسیم هگزاسیانوفرات‎C6N6FeK4
۹۲پتاسیم هیدروکسید(پتاس)KOH
۹۳پتاسیم یدیدKI
۹۴پترولیوم بنزین
۹۵پرمنگنات پتاسیمKMnO₄
۹۶پلی اتیلن اکسید(C2H4O)n
۹۷پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰HO(C₂H₄O)nH
۹۸پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰HO(C₂H₄O)nH
۹۹پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰HO(C₂H₄O)nH
۱۰۰پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰HO(C₂H₄O)nH
۱۰۱پلی اکریلیک اسیدCH2CHCO2H
۱۰۲پلی متیل متاکریلات[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
۱۰۳پلی هیدروکسی بوتیراتPHB
۱۰۴پلی وینیل الکل(PVA)(C₂H₄O)n
۱۰۵پلی وینیل بوتیرال(C8H14O2)n
۱۰۶پلی وینیل پیرولیدون(PVP) سیگما(C6H9NO)n
۱۰۷پلی وینیل پیرولیدون(PVP) مرک(C6H9NO)n
۱۰۸پنتا سدیم تری سولفاتNa₅P₃O₁₀
۱۰۹تترا متیل آمونیوم هیدروکسیدC4H13NO
۱۱۰تترا متیل اتیلن دی آمینشC₆H₁₆N₂
۱۱۱تتراکلرید کربنCCl4
۱۱۲تترا هیدرو فورانC₄H₈O
۱۱۳تری اتانول آمینN(CH₂CH₂OH)₃
۱۱۴تری اتیل سیتراتC12H20O7
۱۱۵تری سدیم سیترات ۲ آبهC₆H₅Na₃O₇ .۲ H₂O
۱۱۶تری سدیم فسفات ۱۲ آبهNa₃O₄P.12 H₂O
۱۱۷تری کلرو اتیلنC2HCl3
۱۱۸تری کلرو استیک اسید سیگماC2HCl3O2
۱۱۹تریتون X100C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
۱۲۰تولوئنC₆H₅CH₃
۱۲۱تویین ۲۰C58H114O26
۱۲۲تیتانیوم(IV) ایزوپروپوکسیدC12H28O4Ti
۱۲۳تیتریپلکس ۳C₁₀H₁₄N₂O₈.۲Na.2H₂O
۱۲۴تیوسیانات پتاسیمKSCN
۱۲۵دودکانتیولC12H26S
۱۲۶دی اتیل اتر(C₂H₅)₂O
۱۲۷دی اکسید سیلیسیم(سیلیکا)SiO₂
۱۲۸دی سدیم تترابورات(بوراکس)Na₂B₄O₇
۱۲۹دی سدیم هیدروژن فسفاتNa₂HPO₄
۱۳۰دی سیستئینC3H7NO2S
۱۳۱دی سیستئین هیدروکلرید ۱ آبهC3H7NO2S . HCl . H2O
۱۳۲دی متیل سولفوکسید(CH₃)₂SO
۱۳۳دی متیل فرمامیدHCON(CH₃)₂
۱۳۴دیبوتیلامین
۱۳۵روغن سیلیکون(Si(CH3)2O)n
۱۳۶زایلینC₆H₄(CH₃)₂
۱۳۷ساخارینC7H5NO3S
۱۳۸ساکارزC₁₂H₂₂O₁₁
۱۳۹سدیم آزیدNaN₃
۱۴۰سدیم برمیدNaBr
۱۴۱سدیم بوروهیدرات
۱۴۲سدیم بوروهیدریدNaBH₄
۱۴۳سدیم پتاسیم تارتارات ۴ آبه(نمک راشل)C₄H₄KNaO₆ .۴ H₂O
۱۴۴سدیم پر سولفاتNa₂S₂O₈
۱۴۵سدلم تیوسولفاتNa₂O₃S₂
۱۴۶سدیم دی سولفیتNa₂O₅S₂
۱۴۷سدیم دی کرومات ۲ آبهNa₂Cr₂O₇ .۲ H₂O
۱۴۸سدیم دی کلرو استاتC2HCl2NaO2
۱۴۹سدیم سلناتNa2SeO4
۱۵۰سدیم سولفید آبدارNa2S · xH2O
۱۵۱سدیم فرماتCHNaO2
۱۵۲سدیم فسفینات ۱ آبه(سدیم هیپوفسفیت)NaH₂PO₂ .H₂O
۱۵۳سدیم کربناتNa₂CO₃
۱۵۴سدیم کلراتNaClO₃
۱۵۵سدیم کلریدNaCl
۱۵۶سدیم متیلاتCH₃NaO
۱۵۷سدیم مولیبداتNa2MoO4
۱۵۸سدیم نیترات(سیگما)NaNO3
۱۵۹سدیم نیترات(مرک)NaNO₃
۱۶۰سدیم هیدروکسیدNaOH
۱۶۱سدیم هیدروکسید پلتسNaOH
۱۶۲سرب(II) نیتراتPb(NO₃)₂
۱۶۳سولفات آمونیوم(NH₄)₂SO₄
۱۶۴کلرید منیزیمMgCl₂
۱۶۵کلرید نیکل ۶ آبهNiCl₂ * ۶ H₂O
۱۶۶کلسیم سیلیکاتCa2SiO4
۱۶۷کلوئید اکسید گرافن
۱۶۸کوماسی بریلینت بلوC₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
۱۶۹کیتوسانC6H11NO4
۱۷۰کیتوسان مدیوم
۱۷۱گالیک اسیدC₇H₆O₅
۱۷۲گرافن محلول در الکل و زایلینC
۱۷۳گرافن آمین دارC
۱۷۴گرافن تک لایه با اکسیژن بالاC
۱۷۵گرافن تک لایه با اکسیژن کمC
۱۷۶گرافن کربوکسیل دارC
۱۷۷گرافن هیدروکسیل دارC
۱۷۸گرافنC
۱۷۹گلایسینC₂H₅NO₂
۱۸۰گلوکزC₆H₁₂O₆
۱۸۱گلوکز ۱ آبهC₆H₁₂O₆.H₂O
۱۸۲گلیسیرین(HOCH₂)₂CHOH
۱۸۳گوگردS
۱۸۴لانتانیوم نیترات ۶ آبهLa(NO₃)₃ .۶ H₂O
۱۸۵لیتیم کلریدLiCl
۱۸۶لیتیم هیدروکسیدLiOH
۱۸۷متانولCH₃OH
۱۸۸متوکسید سدیم
۱۸۹متیل اورانژC₁₄H₁₄N₃NaO₃S
۱۹۰متیلن بلوC₁₆H₁₈ClN₃S .x H₂O (x=2-3)
۱۹۱محلول آمونیاکNH3
۱۹۲مس(II) سولفات ۵ آبه (کات کبود)CuSO₄ .۵ H₂O
۱۹۳مس(]]) کلریدCuCl₂
۱۹۴مس(II) نیترات ۳ آبهCu(NO₃)₂.۳ H₂O
۱۹۵مس(II)نیترات ۱ آبهCu(NO3)2 · xH2O
۱۹۶منگنز(II) سولفات ۱ آبهMnSO₄ .H₂O
۱۹۷منگنز(II) کلرید ۲ آبهMnCl₂ .۲ H₂O
۱۹۸منیزیم استات ۴ آبهMg(CH3COO)2
۱۹۹منیزیم سولفاتMgSO₄
۲۰۰منیزیم نیتراتMg(NO₃)₂
۲۰۱مولیبذات سدیمNa₂MoO₄
۲۰۲مونو پتاسیم فسفاتKH₂PO₄
۲۰۳نانو آهن(کلوئید)Fe
۲۰۴نانو پودر زئولیتAl2O34SiO2H2O
۲۰۵نانو تیوب کربنی تک دیوارهC
۲۰۶نانو تیوب کربنی چند دیوارهC
۲۰۷نانوذرات آهنFe
۲۰۸نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیمMgAl2O4
۲۰۹نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا)Al2O3
۲۱۰نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما)Al2O3
۲۱۱نانوذرات اکسید بیسموتBi₂O₃
۲۱۲نانوذرات اکسید تنگستنWO3
۲۱۳نانوذرات اکسید آهنFe3O4
۲۱۴نانوذرات اکسید آهنFe2O3
۲۱۵نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در آب)WO3
۲۱۶نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلین)WO3
۲۱۷نانوذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز)TiO2
۲۱۸نانوذرات اکسید تیتانیوم(روتایل)TiO2
۲۱۹نانوذرات اکسید رویZnO
۲۲۰نانوذرات اکسید زیرکونیومZrO2
۲۲۱نانوذرات اکسید قلعSnO2
۲۲۲نانوذرات اکسید کبالتCo2O3 و Co3O4
۲۲۳نانوذرات اکسید کرومCr2O3
۲۲۴نانوذرات اکسید مسCuO
۲۲۵نانوذرات اکسید منگنزMnO2
۲۲۶نانوذرات اکسید منیزیمMgO
۲۲۷نانوذرات اکسید مولیبدنMoO3
۲۲۸نانوذرات اکسید نیکلNiO
۲۲۹نانوذرات اکسید وانادیمV2O3
۲۳۰نانوذرات دی سولفید تنگستنWS2
۲۳۱نانوذرات سلنیومSe
۲۳۲نانوذرات سیلیکاSiO2
۲۳۳نانوذرات طلاAu
۲۳۴نانوذرات کاربید بورB4C
۲۳۵نانوذرات کاربید تنگستنWC
۲۳۶نانوذرات کاربید تیتانیومTiC
۲۳۷نانوذرات کاربید سیلیسیمSiC
۲۳۸نانوذرات کاربید وانادیمVC
۲۳۹نانوذرات کربنات کلسیمCaCo3
۲۴۰نانوذرات کیتوسانC6H11NO4
۲۴۱نانو ذرات گرافیتC
۲۴۲نانو ذرات مسCu
۲۴۳نانو ذرات نقرهAg
۲۴۴نانو ذرات نیترید آلومینیومAlN
۲۴۵نانوذرات نیترید تیتانیومTiN
۲۴۶نانو ذرات نیترید زیرکونیومZrN
۲۴۷نانوذرات هیدروکسید آلومینیومAl(OH)3
۲۴۸نانوذرات هیدروکسید منیزیمMg(OH)2
۲۴۹نانو رس
۲۵۰نانوفیبر کربنیC
۲۵۱نانو کلوئید آهنFe
۲۵۲نانو کلوئید اکسید آلومینیومAl2O3
۲۵۳نانو کلوئید اکسید رویZnO
۲۵۴نانوکلوئید سلنیومSe
۲۵۵نانو کلوئید سیلوکسان(OSiH2)n
۲۵۶نانو کلوئید مسCu
۲۵۷نانو کلوئید نقرهAg
۲۵۸نانو میله کاربید تنگستنWC
۲۵۹نانوذرات اکسید رویZnO
۲۶۰نشاسته(C₆H₁₀O₅)n
۲۶۱نیترات آمونیومNH₄NO₃
۲۶۲نیترات جیوه ۱ آبهHg(NO₃)₂ .H₂O
۲۶۳نیترات روی ۴ آبهZn(NO₃)₂ .۴ H₂O
۲۶۴نیترات کبالتCo(NO₃)₂
۲۶۵نیترات کبالت ۶ آبهCo(NO₃)₂ .۶ H₂O
۲۶۶نیترات کلسیم ۴ آبهCa(NO₃)₂ .۴ H₂O
۲۶۷نیترات نقرهAgNO₃
۲۶۸نیتریت سدیمNaNO₂
۲۶۹نیکل(II) استیل استوناتC₁₀H₁₄NiO₄
۲۷۰نیکل(II) نیترات ۶ آبهNi(NO₃)₂ .۶ H₂O
۲۷۱هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برمیدC₁₆H₃₃N(CH₃)₃Br
۲۷۲هگزا متیل دی سیلازانCH3)3SiNHSi(CH3)3
۲۷۳هگزا متیل دی سیلان(CH₃)₃SiSi(CH₃)₃
۲۷۴هگزا متیل دی سولوکسان
۲۷۵هگزانC6H14
۲۷۶هیپوفسفرو اسیدH3PO2
۲۷۷هیدرازین آبدارN2H4.1H2O
۲۷۸هیدروکسید کبالت
۲۷۹هیدروکسید منیزیم کربناتCH2Mg2O5
۲۸۱یدI₂
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند. اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل عمل کرد.اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین ۰ تا ۷ است. در ادامه با برخی از لیست مواد شیمیایی اسیدی آشنا می شویم.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیمC10H14N2Na2O8.2H2O
۲اسید فسفریکH3PO4
۳استیک اسیدC2H4O2
۴اسید استئاریکC18H36O2
۵اسید آسکوربیکC6H8O6
۶اسید اگرالیکC2H2O4
۷اسید بوریکH3BO3
۸اسید سولفوریکH2SO4
۹اسید سیتریکC6H8O7
۱۰اسید گلوتامیکC5H9NO4
۱۱اسید لاکتیکC3H6O3
۱۲اسید مالیکC4H6O5
۱۳اسید نیتریکHNO3
۱۴پلی اکریلیک اسیدC3H4O2
۱۵تری کلرواستیک اسیدC2HCl3O2
۱۶گالیک اسیدC7H6O5
۱۷هیپو فسفریک اسیدH3PO2
۱۸هیدروکلریک اسیدHCl
۱۹هیدرو فلوئوریک اسیدHF
۲۰هیدروبرمیک اسیدHBr
۲۱هیدرو یدیک اسیدHI
۲۲هیپو کلرو اسیدHClO
۲۳کلرو اسیدHClO2
۲۴کلریک اسیدHClO3
۲۵پر کلریک اسیدHClO4
۲۶هیپو فلورو اسیدHFO
۲۷فلورو سولفوریک اسیدHSO3F
۲۸فلورو آنتیمونیک اسیدHSbF6
۲۹فلورو بوریک اسیدHBF4
۳۰هگزا فلورو فسفریک اسیدHPF6
۳۱کرومیک اسیدH2CrO4
۳۲فرمیک اسیدHCOOH
۳۳آسکوربیک اسید

لیست مواد شیمیایی – باز ها(لیست مواد شیمیایی قلیایی)

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسیل(OH) هستند. زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسیل یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند. بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند، به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند. بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود. سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است. pH این مواد بین ۷ تا ۱۴ قرار دارد. شما می توانید با کلیک بر روی هریک از مواد زیر خرید خود را براساس میزان دلخواه ثبت کنید.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱سدیم هیدروکسیدNaOH
۲آمونیاک – آمونیوم هیدروکسیدNH3 – NH4OH
۳پتاسیم هیدروکسیدKOH
۴تترا متیل آمونیوم هیدروکسیدC4H13NO
۵لیتیم هیدروکسیدLiOH

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱آب مقطرH2O
۲اتانولC2H6O
۳متانولCH3OH
۴آمونیاکNH3
۵فرمالدهیدCH2O
۶اتیل استاتC4H8O2
۷گلیسیرین(گلیسرول)C3H8O3
۸۱-اکتانولC8H18O
۹۲-پروپانولC3H8O
۱۰اتیلن گلیکولC2H6O2
۱۱دی متیل سولفوکسیدC2H6OS
۱۲پترولیوم بنزین
۱۳تولوئنC7H8
۱۴بنزآلدهیدC7H6O
۱۵سیکلوهگزانC6H12
۱۶تریتون X-100C14H22O(C2H4O)n
۱۷دی اتیل اترC4H10O
۱۸اتیل بنزنC8H10
۱۹کلروفرمCHCl3
۲۰دی متیل فرمامیدC3H7NO
۲۱تترا هیدروفورانC4H8O
۲۲تتراکلرید کربنCCl4
۲۳اتانول آمینC2H6O

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا – مواد شیمیایی ضد کپک

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند. استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد. بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای دیگر استفاده میشود که در ادامه لیستی از آنها آورده شده است.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱اتانولC2H6O
۲ایزوپروپانول(۲-پروپانول)C3H8O
۳فرمالدهیدCH2O
۴پرمنگنات پتاسیمKMnO4
۵پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه)H2O2
۶کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین)Ca(ClO)2
۷هیپو کلریت سدیمNaClO
۸پراستیک اسیدC2H4O3
۹گلوتار آلدهیدC5H8O2

لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند. باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش میگیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی 220px GHS pictogram flamme.svg  - لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛ این مواد با علامت download - لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیفنام مادهفرمول شیمیایی
۱استونC3H6O
۲بنزنC6H6
۳دی اتیل اترC4H10O
۴اتانولC2H6O
۵متانولCH3OH
۶اتیل استاتC4H8O2
۷ایزوپروپانول(۲-پروپانول)C₃H₈O
۸پترولیوم بنزین
۹تولوئنC₆H₅CH₃
۱۰سیکلوهگزانC₆H₁₂
۱۱اتیل بنزنC₆H₅C₂H₅
۱۲دی متیل فرمامیدHCON(CH₃)₂
۱۳تترا هیدرو فورانC₄H₈O
۱۴نفت
۱۵پودر آلومینویمAl
۱۶پودر فسفرP
۱۷پودر گوگردS
۱۸پودر تیتانیومTi
۱۹استالدهیدC2H4O
۲۰استونیتریلC2H3N
۲۱استیل کلریدCH3COCl
۲۲استیلنC2H2
۲۳اکرولینC3H4O
۲۴اکریلونیتریلC3H3N
۲۵آلیل کلریدC3H3N
۲۶آرسینAsH3
۲۷بوتانC۴H۱۰
۲۸بونیل کلریدC4H9Cl
۲۹بوتیلنC4H8
۳۰کربن مونواکسیدCO
۳۱سیانوژنCBrN
۳۲هگزانC6H14
۳۳دی متیل آمین(CH3)2NH
۳۴دی متیل سولفیدC2H6S
۳۵اتیل استاتC4H8O2
۳۶اتیل آمینC2H5NH2
۳۷فورانC4H4O
۳۸متیل آمینCH5N
۳۹دی متیل اترC2H6O
۴۰تترا فلوئورو اتیلنC2F4
۴۱تترا هیدروفورانC4H8O
۴۲آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات)NH4HCO3
۴۳نیترات رویZn(NO₃)₂
۴۴نیترات مسCu(NO₃)₂
۴۵سدیم متیلاتCH3NaO
۴۶هگزا متیل دی سیلازانC6H19NSi2

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند. لذا باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل شده استفاده نمود.

ردیفنام مادهاطلاعات بیشتر
۱Methaqualoneدارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
۲Amphetamineآمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
۳Phenylacetoneبرای سنتز آمفتامین استفاده میشود
۴Methamphetamineمت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
۵Methcathinoneاین ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
۶Lysergic acid diethylamideاسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
۷γ-Hydroxybutyric acidگاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا ۴-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
۸Methyl​enedioxy​methamphetamineاکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرداوری لیست مواد شیمیایی این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در فروشگاه فلوکا ایران در مقادیر دلخواه و با کیفیت تضمینی انجام می شود.

لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت پیدا نکردید، از طریق تماس با شرکت میتوانید موجودی آن را استعلام کنید.

برای خرید محصولات سیگما آلدریچ با تلفن های ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳ و ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱ در تماس باشید.

با تشکر از برند سیگما ایران

نظر دهید

برای خرید با 09357007743 در تماس باشید.