• اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15
  • safirazmakian@gmail.com
  • 09357007743

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

  • خانه / لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی:

تنوع بالای مواد شیمیایی در بعضی از مواقع موجب می شود بسیاری از مشتریان محصول مورد نظر خود را نیافته و سردرگم شوند. در این مقاله سعی بر این شده است تا با تمرکز بر دسته بندی مواد شیمیایی بر اساس کاربرد و تهیه لیست مواد شیمیایی این امکان به وجود آید تا مواد شیمیایی چه صنعتی و چه آزمایشگاهی را بیابید.

در ادامه با لیست مواد شیمیایی آشنا می شوید و با کلیک بر روی هریک  می توانید به صفحه مورد نظر مراجعه کنید و از شرایط خرید مواد شیمیای استفاده کنید.

مواد شیمیایی، دسته بندی بسیار فراوانی دارند و تعدادشان نیز بسیار زیاد است. دسته بندی لیست مواد شیمیایی برای مصارف مختلف می تواند مفید باشد ،در ادامه لیستی از مواد شیمیایی رایج و دسته بندی آنها ارائه می شود.

تمامی مواد زیر از طریق سایت اینترنتی فلوکا ایران قابل خریداری و سفارش می باشند. همچنین برای جستجو محصولات بیشتر می توانید به صفحه فروش مواد شیمیایی مراجعه کنید.

ابتدا لیست مواد شیمیایی شرکت فلوکا ایران را قرار داده و در ادامه لیست مواد شیمیایی را بر اساس دسته بندی های مختلف(مانند اسیدها و …) قرار خواهیم داد.

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

مواد شیمیایی فلوکا ایران در دو دسته آزمایشگاهی و صنعتی عرضه میشوند.

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ آب اکسیژنه H2O2
۲ آب ژاول NaOCl
۳ آب مقطر H۲O
۴ آمونیاک NH3
۵ آمونیوم کلراید(نشادر) NH4Cl
۶ اتانول C2H5OH
۷ استون C3H6O
۸ اسید بوریک H3BO3
۹ اسید سولفوریک H2SO4
۱۰ پلی وینیلی الکل(PVA) (C2H4O)x
۱۱ پلی وینیل پیرولیدون(PVP) (C6H9NO)n
۱۲ تیو سولفات سدیم Na2S2O3
۱۳ سود پرک(سود سوز آور) NaOH
۱۴ سولفات مس(کات کبود) CuSO4
۱۵ سیلیکاژل SiO2
۱۶ کربن فعال C
۱۷ کربوکسی متیل سلولز(CMC)
۱۸ کلرید روی ZnCl2
۱۹ گلیسیرین جامد C3H8O3
۲۰ نیترات روی Zn(NO3)2
۲۱ نیترات سرب Pb(NO3)2
۲۲ نیترات کلسیم Ca(NO3)2
۲۳ نیترات منیزیم Mg(NO3)2
۲۴ هگزان C6H14
۲۵ هیدروکلریک اسید HCl

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ ۱ و ۳ فنیلن دی آمین(متا فنیلن دی آمین) ۱,۳-(NH₂)₂C₆H₄
۲ ۱,۳,۵-Benzenetricarbonyl chloride C₉H₃Cl₃O₃
۳ ۱ اکتانول CH₃(CH₂)₇OH
۴ ۲ پروپانول C₃H₈O
۵ ۲ مرکاپتواتانول HSCH₂CH₂OH
۶ ۴-۴ دی آمینو دی فنیل سولفون [۴-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
۷ m-phenylediamine(MPD) C6H4-1,3-(NH2)2
۸ N,N-دی متیل هگزیل آمین C8H19N
۹ آب اکسیژنه H2O2
۱۰ آب ژاول NaOCl
۱۱ آکریل آمید C3H5NO
۱۲ آلومینیوم ایزوپروپوکسید Al[OCH(CH3)2]3
۱۳ آلومینیوم پتاسیم سولفات(زاج سفید) KAl(SO₄)₂
۱۴ آلومینیوم سولفات Al2(SO4)3
۱۵ آلومینیوم کلرید AlCl₃
۱۶ آمونیاک NH₃
۱۷ آمونیوم آهن(II) سولفات H₈FeN₂O₈S₂
۱۸ آمونیوم استات CH₃COONH₄
۱۹ آمونیوم تیوسیانات NH₄SCN
۲۰ آمونیوم دی کرومات (NH4)2Cr2O7
۲۱ آمونیوم فلورید NH₄F
۲۲ آمونیوم مولیبدات NH₄)₆Mo₇O₂₄
۲۳ آمونیوم مونو وانادات NH₄VO₃
۲۴ آمیدوکلرید جیوه (HgNH2)Cl
۲۵ آهن(II) کلرید FeCl₂
۲۶ آهن(III) نیترات Fe(NO₃)₃
۲۷ اتانول C₂H₅OH
۲۸ اتانول آمین NH₂CH₂CH₂OH
۲۹ اتیل استات CH₃COOC₂H₅
۳۰ اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
۳۱ اتیلن اکسید C2H4O
۳۲ اتیلن گلیکول HOCH₂CH₂OH
۳۳ ارتو فسفریک اسید(اسید فسفریک) H3PO4
۳۴ استات روی ۲آبه (CH₃COO)₂Zn .2H₂O
۳۵ استات سدیم CH₃COONa
۳۶ استات سدیم ۳ آبه CH₃COONa .3 H₂O
۳۷ استون C₃H₆O
۳۸ استو نیتریل CH₃CN
۳۹ استیک اسید CH₃COOH
۴۰ اسکاندیم اکسید Sc2O3
۴۱ اسید استئاریک CH₃(CH₂)₁₆COOH
۴۲ اسید اسکوربیک C6H8O6
۴۳ اسید اگزالیک بدون آب HOOCCOOH
۴۴ اسید اگزالیک دو آبه (COOH)₂ * ۲ H₂O
۴۵ اسید بوریک H₃BO₃
۴۶ اسید سولفوریک H₂SO₄
۴۷ اسید سیتریک (HOOCCH₂)₂C(OH)COOH
۴۸ اسید سیتریک ۱ آبه C₆H₈O₇ .H₂O
۴۹ اسید گلوتامیک C5H9NO4
۵۰ اسید لاکتیک CH3CH(OH)COOH
۵۱ اسید مالیک C₄H₆O₅
۵۲ اسید نیتریک HNO3
۵۳ اسید هیدروکلریک HCl
۵۴ اکریلیک اسید CH₂=CHCOOH
۵۵ اکسید آرسنیک As2O3
۵۶ اکسید آلومینیوم(گاما) Al2O3
۵۷ اکسید تیتانیوم آناتاز TiO2
۵۸ اکسید روی ZnO
۵۹ اکسید گرافن C
۶۰ اکسید گرافن تک لایه C
۶۱ اکسید گرافن چندلایه C
۶۲ اکسید گرافن کاهش یافته C
۶۳ اکسید گرافن(محلول در الکل) C
۶۴ مس(II) اکسید CuO
۶۵ N-لوریل سدیم سارکوزین CH₃-(CH₂)₁₀-CO-N(CH₃)-CH₂-COONa
۶۶ اوره CO(NH₂)₂
۶۷ ایزو پروپیل آمین C₃H₉N
۶۸ باریم تیتاننات BaTiO₃
۶۹ باریم کلرید BaCl₂
۷۰ برمید مس CuBr₂
۷۱ بنز آلدهید C₆H₅CHO
۷۲ بنزن C₆H₆
۷۳ بنزوات سدیم C₆H₅COONa
۷۴ بنزوفنون C₆H₅COC₆H₅
۷۵ بی کربنات آمونیوم (NH₄)HCO₃
۷۶ بی کربنات سدیم(جوش شیرین) NaHCO₃
۷۷ بیسفنول ای دی گلایسیدیل اتر C21H24O4
۷۸ پارافرمالدهید (CH₂O)n
۷۹ پتاسیم استات CH₃COOK
۸۰ پتاسیم برمید سیگما KBr
۸۱ پتاسیم برمید مرک KBr
۸۲ پتاسیم پرسولفات K₂O₈S₂
۸۳ پتاسیم دی کرومات K₂Cr₂O₇
۸۴ پتاسیم فری سیانید C6N6FeK3
۸۵ پتاسیم فسفات دی بازیک K2HPO4
۸۶ پتاسیم فلورید KF
۸۷ پتاسیم کرومات K₂CrO₄
۸۸ پتاسیم کلرات KClO₃
۸۹ پتاسیم کلرید KCl
۹۰ پتاسیم نیترات KNO₃
۹۱ پتاسیم هگزاسیانوفرات ‎C6N6FeK4
۹۲ پتاسیم هیدروکسید(پتاس) KOH
۹۳ پتاسیم یدید KI
۹۴ پترولیوم بنزین
۹۵ پرمنگنات پتاسیم KMnO₄
۹۶ پلی اتیلن اکسید (C2H4O)n
۹۷ پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰ HO(C₂H₄O)nH
۹۸ پلی اتیلن گلیکول ۴۰۰۰ HO(C₂H₄O)nH
۹۹ پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰ HO(C₂H₄O)nH
۱۰۰ پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ HO(C₂H₄O)nH
۱۰۱ پلی اکریلیک اسید CH2CHCO2H
۱۰۲ پلی متیل متاکریلات [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
۱۰۳ پلی هیدروکسی بوتیرات PHB
۱۰۴ پلی وینیل الکل(PVA) (C₂H₄O)n
۱۰۵ پلی وینیل بوتیرال (C8H14O2)n
۱۰۶ پلی وینیل پیرولیدون(PVP) سیگما (C6H9NO)n
۱۰۷ پلی وینیل پیرولیدون(PVP) مرک (C6H9NO)n
۱۰۸ پنتا سدیم تری سولفات Na₅P₃O₁₀
۱۰۹ تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
۱۱۰ تترا متیل اتیلن دی آمینش C₆H₁₆N₂
۱۱۱ تتراکلرید کربن CCl4
۱۱۲ تترا هیدرو فوران C₄H₈O
۱۱۳ تری اتانول آمین N(CH₂CH₂OH)₃
۱۱۴ تری اتیل سیترات C12H20O7
۱۱۵ تری سدیم سیترات ۲ آبه C₆H₅Na₃O₇ .۲ H₂O
۱۱۶ تری سدیم فسفات ۱۲ آبه Na₃O₄P.12 H₂O
۱۱۷ تری کلرو اتیلن C2HCl3
۱۱۸ تری کلرو استیک اسید سیگما C2HCl3O2
۱۱۹ تریتون X100 C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
۱۲۰ تولوئن C₆H₅CH₃
۱۲۱ تویین ۲۰ C58H114O26
۱۲۲ تیتانیوم(IV) ایزوپروپوکسید C12H28O4Ti
۱۲۳ تیتریپلکس ۳ C₁₀H₁₄N₂O₈.۲Na.2H₂O
۱۲۴ تیوسیانات پتاسیم KSCN
۱۲۵ دودکانتیول C12H26S
۱۲۶ دی اتیل اتر (C₂H₅)₂O
۱۲۷ دی اکسید سیلیسیم(سیلیکا) SiO₂
۱۲۸ دی سدیم تترابورات(بوراکس) Na₂B₄O₇
۱۲۹ دی سدیم هیدروژن فسفات Na₂HPO₄
۱۳۰ دی سیستئین C3H7NO2S
۱۳۱ دی سیستئین هیدروکلرید ۱ آبه C3H7NO2S . HCl . H2O
۱۳۲ دی متیل سولفوکسید (CH₃)₂SO
۱۳۳ دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
۱۳۴ دیبوتیلامین
۱۳۵ روغن سیلیکون (Si(CH3)2O)n
۱۳۶ زایلین C₆H₄(CH₃)₂
۱۳۷ ساخارین C7H5NO3S
۱۳۸ ساکارز C₁₂H₂₂O₁₁
۱۳۹ سدیم آزید NaN₃
۱۴۰ سدیم برمید NaBr
۱۴۱ سدیم بوروهیدرات
۱۴۲ سدیم بوروهیدرید NaBH₄
۱۴۳ سدیم پتاسیم تارتارات ۴ آبه(نمک راشل) C₄H₄KNaO₆ .۴ H₂O
۱۴۴ سدیم پر سولفات Na₂S₂O₈
۱۴۵ سدلم تیوسولفات Na₂O₃S₂
۱۴۶ سدیم دی سولفیت Na₂O₅S₂
۱۴۷ سدیم دی کرومات ۲ آبه Na₂Cr₂O₇ .۲ H₂O
۱۴۸ سدیم دی کلرو استات C2HCl2NaO2
۱۴۹ سدیم سلنات Na2SeO4
۱۵۰ سدیم سولفید آبدار Na2S · xH2O
۱۵۱ سدیم فرمات CHNaO2
۱۵۲ سدیم فسفینات ۱ آبه(سدیم هیپوفسفیت) NaH₂PO₂ .H₂O
۱۵۳ سدیم کربنات Na₂CO₃
۱۵۴ سدیم کلرات NaClO₃
۱۵۵ سدیم کلرید NaCl
۱۵۶ سدیم متیلات CH₃NaO
۱۵۷ سدیم مولیبدات Na2MoO4
۱۵۸ سدیم نیترات(سیگما) NaNO3
۱۵۹ سدیم نیترات(مرک) NaNO₃
۱۶۰ سدیم هیدروکسید NaOH
۱۶۱ سدیم هیدروکسید پلتس NaOH
۱۶۲ سرب(II) نیترات Pb(NO₃)₂
۱۶۳ سولفات آمونیوم (NH₄)₂SO₄
۱۶۴ کلرید منیزیم MgCl₂
۱۶۵ کلرید نیکل ۶ آبه NiCl₂ * ۶ H₂O
۱۶۶ کلسیم سیلیکات Ca2SiO4
۱۶۷ کلوئید اکسید گرافن
۱۶۸ کوماسی بریلینت بلو C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
۱۶۹ کیتوسان C6H11NO4
۱۷۰ کیتوسان مدیوم
۱۷۱ گالیک اسید C₇H₆O₅
۱۷۲ گرافن محلول در الکل و زایلین C
۱۷۳ گرافن آمین دار C
۱۷۴ گرافن تک لایه با اکسیژن بالا C
۱۷۵ گرافن تک لایه با اکسیژن کم C
۱۷۶ گرافن کربوکسیل دار C
۱۷۷ گرافن هیدروکسیل دار C
۱۷۸ گرافن C
۱۷۹ گلایسین C₂H₅NO₂
۱۸۰ گلوکز C₆H₁₂O₆
۱۸۱ گلوکز ۱ آبه C₆H₁₂O₆.H₂O
۱۸۲ گلیسیرین (HOCH₂)₂CHOH
۱۸۳ گوگرد S
۱۸۴ لانتانیوم نیترات ۶ آبه La(NO₃)₃ .۶ H₂O
۱۸۵ لیتیم کلرید LiCl
۱۸۶ لیتیم هیدروکسید LiOH
۱۸۷ متانول CH₃OH
۱۸۸ متوکسید سدیم
۱۸۹ متیل اورانژ C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
۱۹۰ متیلن بلو C₁₆H₁₈ClN₃S .x H₂O (x=2-3)
۱۹۱ محلول آمونیاک NH3
۱۹۲ مس(II) سولفات ۵ آبه (کات کبود) CuSO₄ .۵ H₂O
۱۹۳ مس(]]) کلرید CuCl₂
۱۹۴ مس(II) نیترات ۳ آبه Cu(NO₃)₂.۳ H₂O
۱۹۵ مس(II)نیترات ۱ آبه Cu(NO3)2 · xH2O
۱۹۶ منگنز(II) سولفات ۱ آبه MnSO₄ .H₂O
۱۹۷ منگنز(II) کلرید ۲ آبه MnCl₂ .۲ H₂O
۱۹۸ منیزیم استات ۴ آبه Mg(CH3COO)2
۱۹۹ منیزیم سولفات MgSO₄
۲۰۰ منیزیم نیترات Mg(NO₃)₂
۲۰۱ مولیبذات سدیم Na₂MoO₄
۲۰۲ مونو پتاسیم فسفات KH₂PO₄
۲۰۳ نانو آهن(کلوئید) Fe
۲۰۴ نانو پودر زئولیت Al2O34SiO2H2O
۲۰۵ نانو تیوب کربنی تک دیواره C
۲۰۶ نانو تیوب کربنی چند دیواره C
۲۰۷ نانوذرات آهن Fe
۲۰۸ نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4
۲۰۹ نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا) Al2O3
۲۱۰ نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما) Al2O3
۲۱۱ نانوذرات اکسید بیسموت Bi₂O₃
۲۱۲ نانوذرات اکسید تنگستن WO3
۲۱۳ نانوذرات اکسید آهن Fe3O4
۲۱۴ نانوذرات اکسید آهن Fe2O3
۲۱۵ نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در آب) WO3
۲۱۶ نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در زایلین) WO3
۲۱۷ نانوذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز) TiO2
۲۱۸ نانوذرات اکسید تیتانیوم(روتایل) TiO2
۲۱۹ نانوذرات اکسید روی ZnO
۲۲۰ نانوذرات اکسید زیرکونیوم ZrO2
۲۲۱ نانوذرات اکسید قلع SnO2
۲۲۲ نانوذرات اکسید کبالت Co2O3 و Co3O4
۲۲۳ نانوذرات اکسید کروم Cr2O3
۲۲۴ نانوذرات اکسید مس CuO
۲۲۵ نانوذرات اکسید منگنز MnO2
۲۲۶ نانوذرات اکسید منیزیم MgO
۲۲۷ نانوذرات اکسید مولیبدن MoO3
۲۲۸ نانوذرات اکسید نیکل NiO
۲۲۹ نانوذرات اکسید وانادیم V2O3
۲۳۰ نانوذرات دی سولفید تنگستن WS2
۲۳۱ نانوذرات سلنیوم Se
۲۳۲ نانوذرات سیلیکا SiO2
۲۳۳ نانوذرات طلا Au
۲۳۴ نانوذرات کاربید بور B4C
۲۳۵ نانوذرات کاربید تنگستن WC
۲۳۶ نانوذرات کاربید تیتانیوم TiC
۲۳۷ نانوذرات کاربید سیلیسیم SiC
۲۳۸ نانوذرات کاربید وانادیم VC
۲۳۹ نانوذرات کربنات کلسیم CaCo3
۲۴۰ نانوذرات کیتوسان C6H11NO4
۲۴۱ نانو ذرات گرافیت C
۲۴۲ نانو ذرات مس Cu
۲۴۳ نانو ذرات نقره Ag
۲۴۴ نانو ذرات نیترید آلومینیوم AlN
۲۴۵ نانوذرات نیترید تیتانیوم TiN
۲۴۶ نانو ذرات نیترید زیرکونیوم ZrN
۲۴۷ نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم Al(OH)3
۲۴۸ نانوذرات هیدروکسید منیزیم Mg(OH)2
۲۴۹ نانو رس
۲۵۰ نانوفیبر کربنی C
۲۵۱ نانو کلوئید آهن Fe
۲۵۲ نانو کلوئید اکسید آلومینیوم Al2O3
۲۵۳ نانو کلوئید اکسید روی ZnO
۲۵۴ نانوکلوئید سلنیوم Se
۲۵۵ نانو کلوئید سیلوکسان (OSiH2)n
۲۵۶ نانو کلوئید مس Cu
۲۵۷ نانو کلوئید نقره Ag
۲۵۸ نانو میله کاربید تنگستن WC
۲۵۹ نانوذرات اکسید روی ZnO
۲۶۰ نشاسته (C₆H₁₀O₅)n
۲۶۱ نیترات آمونیوم NH₄NO₃
۲۶۲ نیترات جیوه ۱ آبه Hg(NO₃)₂ .H₂O
۲۶۳ نیترات روی ۴ آبه Zn(NO₃)₂ .۴ H₂O
۲۶۴ نیترات کبالت Co(NO₃)₂
۲۶۵ نیترات کبالت ۶ آبه Co(NO₃)₂ .۶ H₂O
۲۶۶ نیترات کلسیم ۴ آبه Ca(NO₃)₂ .۴ H₂O
۲۶۷ نیترات نقره AgNO₃
۲۶۸ نیتریت سدیم NaNO₂
۲۶۹ نیکل(II) استیل استونات C₁₀H₁₄NiO₄
۲۷۰ نیکل(II) نیترات ۶ آبه Ni(NO₃)₂ .۶ H₂O
۲۷۱ هگزا دسیل تری متیل آمونیوم برمید C₁₆H₃₃N(CH₃)₃Br
۲۷۲ هگزا متیل دی سیلازان CH3)3SiNHSi(CH3)3
۲۷۳ هگزا متیل دی سیلان (CH₃)₃SiSi(CH₃)₃
۲۷۴ هگزا متیل دی سولوکسان
۲۷۵ هگزان C6H14
۲۷۶ هیپوفسفرو اسید H3PO2
۲۷۷ هیدرازین آبدار N2H4.1H2O
۲۷۸ هیدروکسید کبالت
۲۷۹ هیدروکسید منیزیم کربنات CH2Mg2O5
۲۸۱ ید I₂
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵

لیست مواد شیمیایی – اسید ها

اسید ها به موادی گفته میشود که در هنگام حل شدن در آب، تولید یون H+ میکنند. اکثر اسید ها خورنده هستند و در هنگام کار با آنها باید محتاط بوده و بر اساس دستورالعمل عمل کرد.اسید ها موادی ترش مزه هستند که خاصیت خورندگی دارند و pH آنها بین ۰ تا ۷ است. در ادامه با برخی از لیست مواد شیمیایی اسیدی آشنا می شویم.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم C10H14N2Na2O8.2H2O
۲ اسید فسفریک H3PO4
۳ استیک اسید C2H4O2
۴ اسید استئاریک C18H36O2
۵ اسید آسکوربیک C6H8O6
۶ اسید اگرالیک C2H2O4
۷ اسید بوریک H3BO3
۸ اسید سولفوریک H2SO4
۹ اسید سیتریک C6H8O7
۱۰ اسید گلوتامیک C5H9NO4
۱۱ اسید لاکتیک C3H6O3
۱۲ اسید مالیک C4H6O5
۱۳ اسید نیتریک HNO3
۱۴ پلی اکریلیک اسید C3H4O2
۱۵ تری کلرواستیک اسید C2HCl3O2
۱۶ گالیک اسید C7H6O5
۱۷ هیپو فسفریک اسید H3PO2
۱۸ هیدروکلریک اسید HCl
۱۹ هیدرو فلوئوریک اسید HF
۲۰ هیدروبرمیک اسید HBr
۲۱ هیدرو یدیک اسید HI
۲۲ هیپو کلرو اسید HClO
۲۳ کلرو اسید HClO2
۲۴ کلریک اسید HClO3
۲۵ پر کلریک اسید HClO4
۲۶ هیپو فلورو اسید HFO
۲۷ فلورو سولفوریک اسید HSO3F
۲۸ فلورو آنتیمونیک اسید HSbF6
۲۹ فلورو بوریک اسید HBF4
۳۰ هگزا فلورو فسفریک اسید HPF6
۳۱ کرومیک اسید H2CrO4
۳۲ فرمیک اسید HCOOH
۳۳ آسکوربیک اسید

لیست مواد شیمیایی – باز ها(لیست مواد شیمیایی قلیایی)

بازها یا همان مواد قلیایی، به مواد گفته میشود که شامل گروه هیدروکسیل(OH) هستند. زمانی یک باز در آب حل میشود، یون هیدروکسیل یا (-OH) با بار منفی آزاد میکند. بازها پذیرنده قوی پروتون هستند و در مجاورت با مواد اسیدی که آزاد کننده پروتون هستند، به شدت واکنش داده و گرما آزاد می کنند. بازها نیز مانند اسیدها خورنده بوده و در هنگام کار با آنها باید به شدت مراقب بود. سدیم هیدروکسید یا همان سفید کننده خانگی، جزو پرکاربردترین بازها است. pH این مواد بین ۷ تا ۱۴ قرار دارد. شما می توانید با کلیک بر روی هریک از مواد زیر خرید خود را براساس میزان دلخواه ثبت کنید.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ سدیم هیدروکسید NaOH
۲ آمونیاک – آمونیوم هیدروکسید NH3 – NH4OH
۳ پتاسیم هیدروکسید KOH
۴ تترا متیل آمونیوم هیدروکسید C4H13NO
۵ لیتیم هیدروکسید LiOH

لیست مواد شیمیایی حلال

حلال ها دسته ای از مواد هستند که معمولا به عنوان ماده زمینه برای حل کردن دیگر مواد(قطبی یا غیر قطبی، بسته به نوع حلال) استفاده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ آب مقطر H2O
۲ اتانول C2H6O
۳ متانول CH3OH
۴ آمونیاک NH3
۵ فرمالدهید CH2O
۶ اتیل استات C4H8O2
۷ گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3
۸ ۱-اکتانول C8H18O
۹ ۲-پروپانول C3H8O
۱۰ اتیلن گلیکول C2H6O2
۱۱ دی متیل سولفوکسید C2H6OS
۱۲ پترولیوم بنزین
۱۳ تولوئن C7H8
۱۴ بنزآلدهید C7H6O
۱۵ سیکلوهگزان C6H12
۱۶ تریتون X-100 C14H22O(C2H4O)n
۱۷ دی اتیل اتر C4H10O
۱۸ اتیل بنزن C8H10
۱۹ کلروفرم CHCl3
۲۰ دی متیل فرمامید C3H7NO
۲۱ تترا هیدروفوران C4H8O
۲۲ تتراکلرید کربن CCl4
۲۳ اتانول آمین C2H6O

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

لیست مواد شیمیایی ضد عفونی کننده و گندزا – مواد شیمیایی ضد کپک

ضد عفونی کننده ها موادی هستند که باکتریها، ویروس ها، قارچ ها یا سایر میکروارگانیسم ها را از بین برده یا جلوی رشد آنها را میگیرند. استفاده از ضدعفونی‌کننده‌ها برای تأمین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری‌ها، به ویژه بیماری‌های مسری می‌باشد. بتادین و ساولون، جزو ضدعفونی کننده های رایجی هستند که در داروخانه ها هم یافت میشوند. اما از مواد شیمیایی مانند آب اکسیژنه نیز بسیار برای ضد عفونی در بیمارستان ها یا کاربردهای دیگر استفاده میشود که در ادامه لیستی از آنها آورده شده است.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ اتانول C2H6O
۲ ایزوپروپانول(۲-پروپانول) C3H8O
۳ فرمالدهید CH2O
۴ پرمنگنات پتاسیم KMnO4
۵ پر اکسید هیدروژن(آب اکسیژنه) H2O2
۶ کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین) Ca(ClO)2
۷ هیپو کلریت سدیم NaClO
۸ پراستیک اسید C2H4O3
۹ گلوتار آلدهید C5H8O2

لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال

تعداد زیادی از مواد شیمیایی هستند که در صورت قرار گرفتن در مقابل آتش، شعله ور میشوند. باید دقت شود که این مواد لزوما با قرار گرفتن در برابر حرارت شعله ور نمیشوند و با برخورد مستقیم شعله، آتش میگیرند. شناختن مواد قابل اشتعال برای کار و رعابت کردن موارد ایمنی در آزمایشگاه، لازم است.

روی این مواد علامت ایمنی  قرار میگیرد که نشان دهنده قابل اشتعال بودن این مواد است.

دسته دیگری از مواد نیز اکسیدکننده هستند که میتوانند باعث آتش گرفتن دیگر مواد شوند؛ این مواد با علامت  (دایره مشتعل) نشان داده میشوند.

ردیف نام ماده فرمول شیمیایی
۱ استون C3H6O
۲ بنزن C6H6
۳ دی اتیل اتر C4H10O
۴ اتانول C2H6O
۵ متانول CH3OH
۶ اتیل استات C4H8O2
۷ ایزوپروپانول(۲-پروپانول) C₃H₈O
۸ پترولیوم بنزین
۹ تولوئن C₆H₅CH₃
۱۰ سیکلوهگزان C₆H₁₂
۱۱ اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
۱۲ دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
۱۳ تترا هیدرو فوران C₄H₈O
۱۴ نفت
۱۵ پودر آلومینویم Al
۱۶ پودر فسفر P
۱۷ پودر گوگرد S
۱۸ پودر تیتانیوم Ti
۱۹ استالدهید C2H4O
۲۰ استونیتریل C2H3N
۲۱ استیل کلرید CH3COCl
۲۲ استیلن C2H2
۲۳ اکرولین C3H4O
۲۴ اکریلونیتریل C3H3N
۲۵ آلیل کلرید C3H3N
۲۶ آرسین AsH3
۲۷ بوتان C۴H۱۰
۲۸ بونیل کلرید C4H9Cl
۲۹ بوتیلن C4H8
۳۰ کربن مونواکسید CO
۳۱ سیانوژن CBrN
۳۲ هگزان C6H14
۳۳ دی متیل آمین (CH3)2NH
۳۴ دی متیل سولفید C2H6S
۳۵ اتیل استات C4H8O2
۳۶ اتیل آمین C2H5NH2
۳۷ فوران C4H4O
۳۸ متیل آمین CH5N
۳۹ دی متیل اتر C2H6O
۴۰ تترا فلوئورو اتیلن C2F4
۴۱ تترا هیدروفوران C4H8O
۴۲ آمونیوم هیدروژن کربنات(آمونیوم بی کربنات) NH4HCO3
۴۳ نیترات روی Zn(NO₃)₂
۴۴ نیترات مس Cu(NO₃)₂
۴۵ سدیم متیلات CH3NaO
۴۶ هگزا متیل دی سیلازان C6H19NSi2

لیست مواد شیمیایی اعتیاد آور

در ادامه به مواد شیمیایی ای اشاره میشود که اعتیاد آور هستند و میتوانند باعث اعتیاد فرد شوند. لذا باید از خوراکی هایی که مقدار زیادی از این مواد دارند، پرهیز کرده یا به صورت کنترل شده استفاده نمود.

ردیف نام ماده اطلاعات بیشتر
۱ Methaqualone دارویی است که برای درمان بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد.
۲ Amphetamine آمفتامین یک داروی محرک اعصاب است که باعث بی خوابی، کاهش خستگی، افزایش تمرکز و بی اشتهایی میشود.  این ماده برای داروهای مربوط به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده به شدت اعتیاد آور است
۳ Phenylacetone برای سنتز آمفتامین استفاده میشود
۴ Methamphetamine مت آمفتامین یا متیل آمفتامین که با نام شیشه هم شناخته میشود، یک ماده محرک مغز است. این ماده با تاثیر مستقیم بر مغز، باعث ایجاد شادی و هیجان در فرد میشود. این ماده باعث بی اشتهایی، بی خوابی و تشنگی شدید میشود.اصلی ترین کاربرد آن برای درمان اختلال کم توجهی، بیش فعالی و چاقی است.
۵ Methcathinone این ماده نوعی دارو است که باعث تحریک و ایجاد شادی در فرد میشود. در آمریکا این ماده در دسته مواد مخدر تحت کنترل قرار گرفته است.
۶ Lysergic acid diethylamide اسید لایزرژیک دی متیل آمید یا LSD به عنوان یک داروی رسمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی ممکن است بعضی ها آنرا برای بیماری های چون اعتیاد یا افسردگی تجویز کنند. این ماده باعث توهمات بسیار قدرتمند و عجیب میشود.
۷ γ-Hydroxybutyric acid گاما هیدروکسی بوتیریک اسید یا GHB یا ۴-هیدروکسی بوتانوئیک اسید، ماده ای طبیعی است که در سیستم اعصاب مرکزی، شرابو گوشت گاو وجود دارد. GHB مایعی بی رنگ و بی بو است که طعمی شور دارد. این دارو باعث افزایش دوپامین در مغز میشود. از این دارو برای بیماری خواب، بیهوشی عمومی و درمان علایم ترک الکل استفاده میشود.(در درمان وابستگی به الکل، موثر است)
۸ Methyl​enedioxy​methamphetamine اکستازی یا MDMA دارویی از گروه آمفتامین است که در بین عموم مردم به نام اکستازی شناخته میشود. این ماده باعث آزادسازی دوپامین، سروتونین و نورآدرنالین میشود.

در مطالب بالا سعی کردیم تا با گرداوری لیست مواد شیمیایی این امکان را فراهم کنیم تا در کنار آشنایی با هریک از مواد شیمیایی بتوانید خرید خود را ثبت کنید. فروش مواد شیمیایی در فروشگاه فلوکا ایران در مقادیر دلخواه و با کیفیت تضمینی انجام می شود.

لازم به ذکر است که اگر ماده ای را در سایت پیدا نکردید، از طریق تماس با شرکت میتوانید موجودی آن را استعلام کنید.

برای خرید محصولات سیگما آلدریچ با تلفن های ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳ و ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱ در تماس باشید.

با تشکر از برند سیگما ایران

نظر دهید