• اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15
  • safirazmakian@gmail.com
  • 09357007743

فروش اسیدها و بازهای سیگما الدریچ

  • خانه / فروش اسیدها و بازهای سیگما الدریچ

فروش اسیدها و بازهای سیگما الدریچ

فروش اسیدها و بازهای سیگما الدریچ

فروش اسیدها و بازهای سیگما الدریچ :

شرکت سیگما الدریچ یک شرکت آمریکایی می باشد که در ۴۰ کشور دنیا فعالیت داشته و از ادغام دو شرکت شیمیایی سیگما و الدریچ به وجود امده . این شرکت جزء فعالترین شرکت های ارائه محصولات شیمیایی و بیولوژی می باشد که با کیفیت ترین مواد را تامین میکند .

انواع محصولات شرکت سیگما- الدریچ:

انواع مواد شیمیایی:

اسید وباز:

اسیدها به  دو دسته ی وسیع اسیدهای  آلی و اسید های معدنی تقسیم می شوند. اسید های آلی جزء ترکیبات آلی هستند که خاصیت اسیدی دارند.کربوکسیلیک اسید ها مهم ترین دسته از اسیدهای آلی هستند.

اسیدهای معدنی اسیدهای استخراج شده از ترکیبات معدنی هستند که در محیط ابی یون هیدروژن و یک یون مزدوج بازی میکند. باز ماده ایست که درمحلول ابی یون هیدروکسید ازاد می کند.

شرکت سیگما – الدریچ طیف گسترده ای ازبازها و اسید های معدنی و آلی را با خلوص مختلف و با بهترین کیفیت تامین میکند.

فروش اسیدها و بازهای سیگما الدریچ :

                                                                             

Acetic acid/استیک اسید/ ۶۹۵۰۹۲/  ۳۳۲۰۹ / ۳۳۸۸۲۶

۵-Sulfosalicylic acid dihydrate/ سولفو سالیسیلیک اسید دو آبه/ ۲۴۷۰۰۶ / S7422  /   S2130

Ammonium carbonate/امونیوم کربنات/ ۲۰۷۸۶۱ / ۱۱۲۰۴

Ammonium hydroxide solution/امونیوم هیدروکسید/ ۲۲۱۲۲۸ / ۰۵۰۰۲ / ۳۰۵۰۱

Barium carbonate/باریم کربنات/ ۲۳۷۱۰۸ / ۲۰۲۷۱۱ / ۳۲۹۴۳۶

 Barium hydroxide octahydrate/باریم هیدروکسید  / ۲۱۷۵۷۳ / B2507

 Benzoic acid/ بنزوئیک اسید/ ۲۴۲۳۸۱ / ۳۳۰۴۷ / ۱۸۱۰۲

Boric acid/بوریک اسید/ ۳۱۱۴۶ B0394 / B0252

Calcium carbonate/کلسیم کربناب/ ۳۹۸۱۰۱ / ۲۳۹۲۱۶/ C6763  

 Calcium hydroxide/کلسیم هیدروکسید/ ۲۳۹۲۳۲ / ۱۲۰۳۸

 Chloroacetic acid/کلرواستیک اسید/ ۴۰۲۹۲۳ / ۲۴۵۲۰ /   C19627

Chloroplatinic acid hexahydrate/کلروپلاتینیک اسید/ ۲۰۶۰۸۳ / P5775

Citric acid/سیتریک اسید/ ۲۵۱۲۷۵ / C83155 / C0759 / C1909 / 33114 /   ۲۷۱۰۲

Formic acid/فرمیک اسید/   ۶۹۵۰۷۶ / ۳۹۹۳۸۸ /   ۳۳۰۱۵

Gallic acid monohydrate/گارلیک اسید/ ۳۹۸۲۲۵/  ۴۸۶۳۰

 Hydriodic acid/ اسید هیدریودیک/ ۳۹۸۰۹۸ / ۲۴۸۶۴۹ /   ۵۰۴۸۶

 Hydrobromic acid/هیدروبرمیک اسید/   ۲۴۴۲۶۰ / ۲۶۸۰۰۳ ۳۳۹۲۴۵

 Hydrochloric acid/هیدروکلریک اسید-اسیدکلریدریک/ ۳۰۷۲۱ / ۳۲۰۳۳۱ / ۴۰۲۵۳

Hydrofluoric acid/هیدروفلوئوریک اسید/ ۶۹۵۰۶۸ / ۳۰۱۰۷ / ۳۰۱۰۳

 Iodic acid/یودیک اسید/ ۵۸۰۶۰ / ۲۲۱۹۲۹

 Iron(III) chloride hexahydrate/کلرید اهن/   ۲۳۶۴۸۹ /   F2877

L-Ascorbic acid/اسکوربیک اسید/  ۲۵۵۵۶۴ / ۳۳۰۳۴

 L-(+)-Tartaric acid/   ۲۵۱۳۸۰ / ۳۳۸۰۱ /   T109

 Lactic acid solution/لاکتیک اسید/  ۲۵۲۴۷۶

 Lithium carbonate/لیتیم کربنات/ ۲۵۵۸۲۳ / ۴۳۱۵۵۹ / ۱۳۰۱۰

 Lithium hydroxide monohydrate/لیتیم هیدروکسید/  ۴۰۲۹۷۴ / L4533

 meta-Phosphoric acid/فسفریک اسید/ ۷۹۶۱۳ ۲۳۹۲۷۵ / ۷۹۶۱۵

 Nitric acid/نیتریک اسید/   ۴۳۸۰۷۳ ۳۰۹۰۷۹ / ۳۰۷۰۹

 Nitrilotriacetic acid/نیتریلو استیک اسید/ ۷۲۵۶۰

 Oxalic acid dihydrate/اگزالیک اسید/ ۲۴۷۵۳۷ / ۳۳۵۰۶ / ۲۷۷۲۵

 p-Toluenesulfonic acid monohydrate/پاراتولوئن سولفونیک اسید/ ۴۰۲۸۸۵ / T35920 / 27815

Perchloric acid/پرکلریک اسید/ ۷۷۲۳۴ / ۲۴۴۲۵۲ / ۳۱۱۴۱۳ / ۷۷۳۱۰ / ۳۷۵۸۱۰ / P7875

 Phosphomolybdic acid hydrate/فسفومولیبدیک اسید/ ۲۲۱۸۵۶ / ۴۳۱۴۰۰

Phosphoric acid/فسفریک اسید/ ۶۹۵۰۱۷ / ۴۳۸۰۸۱ / ۳۰۴۱۷

Phthalic acid/فتالیک اسید/   ۴۰۲۹۱۵ /  ۸۰۰۱۰ /  P39303

Potassium carbonate sesquihydrate/پتاسیم کربنات/  ۲۴۳۵۵۸

Potassium hydroxide/پتاسیم هیدروکسید/ ۲۲۱۴۷۳ /   ۱٫۰۵۰۱۲ / P5958

Propionic acid/پروپیونیک اسید/ ۴۰۲۹۰۷ / ۸۱۹۱۰

 Salicylic acid/سالیسیلیک اسید/   ۲۴۷۵۸۸ / ۸۴۲۱۱ / ۲۷۳۰۱

 Sodium carbonate/سدیم کربنات/ ۲۲۲۳۲۱ / ۷۹۱۷۶۸ / ۲۲۳۵۳۰ / ۲۳۰۹۵۲ / ۱۳۵۶۸ / S4132

Sodium hydroxide/سدیم هیدروکسید/ ۷۱۶۹۰ / ۲۲۱۴۶۵ / ۳۰۶۲۰

Sodium methoxide solution/سدیم متوکسید/   ۴۰۳۰۶۷

Succinic acid/سوکسینیک اسید/ ۱۴۰۷۹ / ۳۹۸۰۵۵ / ۱۴۰۸۰

 Sulfamic acid/سولفامیک اسید/ ۳۸۳۱۲۰ / ۲۴۲۷۸۰ / ۰۷۴۰۱

 Sulfanilic acid/سولفانیلیک اسید/ ۲۵۱۹۱۷ / ۸۶۰۹۰ / S5263

 Sulfur dioxide solution/سولفوردی اکسید/ ۲۴۷۶۲۶

 Tannic acid/تانیک اسید/ ۴۰۳۰۴۰ /   T0200

Tetramethylammonium hydroxide solution /تترامتیل امونیوم هیدروکساید/ ۴۲۶۳۱۸ / ۳۳۱۶۳۵ / ۳۲۸۲۵۱

Trichloroacetic acid/تری کلرو استیک اسید/ T6399 / 91230 / T4885

(±)-α-Lipoic acid /لیپونیک اسید/۶۲۳۲۰
(Piperidinomethyl)polystyrene/(پی پیریدینومتیل( پلی استایرن/۸۰۷۲۳

 ۱,۱,۱,۳,۳,۳-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate/هگزا کیس (دی متیل امینو)دی فسفازنیوم تترافلوروبورات /۵۲۵۸۶
۱,۱-Dimethylpropylmagnesium chloride solution / دی متیل پروپیل منیزیم کلراید/۲۷۷۲۸۲  
۱,۴-Diazabicyclo[2.2.2]octane/دی ازا بی سیکلواکتان/D27802
۱,۵,۷-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene/تری ازا بی سیکلو دک-۵-ان/ ۳۴۵۵۷۱ /۰۱۹۶۱

۱,۵-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene/دی ازا بی سیکلو نون-۵-ان/۳۳۴۷۱ /  ۱۳۶۵۸۱

۱,۸-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene/دی ازابی سیکلو اند-۷-ان/۳۳۴۸۲ /۱۳۹۰۰۹ /۳۳۴۸۱ /۵۹۵۱۲۸
۱-(۳-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound/424331

۲,۲,۶,۶-Tetramethylpiperidine/115754
۲,۲-Dimethylpropylmagnesium chloride solution/757969 /550213
۲,۶-Di-tert-butylpyridine, polymer-bound/377821
۲,۶-Lutidine/L3900 /336106
 ۲,۸,۹-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane/565881
 ۲,۸,۹-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecane /556955

۲,۸,۹-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane solution/654353
۲,۸,۹-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane/463558
۲,۸,۹-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride/598151
۲-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine/20615
۲-tert-Butylamino-1-methyl-2-[tris(dimethylamino)phosphoranylidenamino]-perhydro-1,3,2-diazaphosphorinium iodide/06113
۲-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine on polystyrene/20026
 ۲-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine/20025
 ۲-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine solution/728411
۲-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine, polymer-bound/536490
۴-(Dimethylamino)pyridine/دی متیل امینو پیریدین/۳۹۴۰۵ /۱۰۷۷۰۰ /۷۱۴۸۴۴ /  ۳۵۹۸۸۲ /۳۹۴۱۰
۴-Piperidinopyridine/پی پریدینو پیریدین/۷۳۸۷۰۰

Acetaldehyde ammonia trimer/امونیا استالدهید/۰۰۰۹۰
Acetic acid, glacial/استیک اسید گلایسیال/ARK2183 /PHR1748 /  ۱۰۰۵۷۰۶ /۱۳۷۱۳۰
Acetic acid/استیک اسید/A6283 /695092 /338826 /45726 /71251
Acetic acid-1-13C/اسید استیک/۲۷۹۲۸۵ Acetic acid-12C2/اسید استیک/۶۰۶۷۶۶
Acetic acid-13C2/اسید استیک/۲۸۲۰۲۲
Acetic acid-13C2,d4/اسید استیک/۶۰۷۴۰۱
Acetic acid-17O2/اسید استیک/ ۴۹۱۶۴۰
Acetic acid-18O2/اسید استیک/۴۸۷۷۹۱
Acetic acid-2,2,2-d3/اسید استیک/۴۸۷۸۵۶
Acetic acid-2-13C/اسید استیک/۲۷۹۳۰۷
Acetic acid-2-13C,d4/اسید استیک/۵۷۷۸۵۵
Acetic acid-d/اسید استیک/۱۵۱۷۷۷
Acetic acid-d4/اسید استیک/۴۱۶۸۸۶ /۱۵۱۷۸۵ /۲۳۳۳۱۵
Aluminum bromide/الومینیوم برماید/۲۱۰۰۷۲ /۴۴۹۶۰۱ /۴۰۱۲۱۸
Aluminum bromide solution/محلول الومینیوم برماید/۲۵۰۰۶۶
Aluminum chloride/الومینیوم کلراید/۱۱۰۱۹ /۲۳۷۰۵۱ /۴۴۹۵۹۸
Aluminum chloride hexahydrate/الومینیوم کلراید ۶ابه/۱۱۰۹۱ /A0718 / 237078
Aluminum chloride hydrate/الومینیوم کلراید هیدراته/۲۲۹۳۹۳
Aluminum chloride solution/محلول الومینیوم کلراید/۲۴۹۸۸۲
Aluminum chloride, functionalized silica gel/آلومینیوم کلراید استخلافدار شده با سیلیکاژل/۶۳۰۰۶۳
Aluminum isopropoxide/الومینیوم ایزوپروپوکساید/  ۲۲۹۴۰۷ /۲۲۰۴۱۸
Aminomethanesulfonic acid/امینو متان سولفونیک اسید/۱۲۷۴۴۲
Ammonia solution//محلول امونیاک۳۹۲۶۸۵ / ۳۹۲۶۹۳ /۴۰۷۶۶۶
Ammonia solution 25%/محلول امونیاک ۲۵درصد/۱٫۰۵۴۳۲
Ammonia solution 28-30%/محلول امونیاک ۲۸-۳۰درصد/۱٫۰۵۴۲۳
Ammonia solution 32%/محلول امونیاک ۳۲درصد/۱٫۰۵۴۲۶
Anthranilic acid/انترانیلیک اسید/۱۰۶۸۰ /A89855

Barbituric acid/باربیتوریک اسید/۱۸۵۶۹۸
Barium carbonate-13C/باریم کربنات/۲۷۷۱۹۳ /۶۰۰۲۰۲
Barium hydroxide/باریم هیدروکساید/۴۳۳۳۷۳
Barium hydroxide hydrate/باریم هیدروکساید هیدراته/۴۵۰۱۷۰
Barium hydroxide monohydrate/باریم هیدروکساید تک ابه/  ۳۴۲۳۸۶
Barium hydroxide solution/محلول باریم هیدروکساید/B4059
Barium tert-butoxide/باریم ترت بوتوکساید/۷۱۵۴۶۸
Benzenesulfonic acid/بنزن سولفونیک اسید/۱۳۵۰۷۰۱۲۶۴۰ /۱۲۶۳۵
Benzenesulfonic acid monohydrate/بنزن سولفونیک اسید تک ابه/  ۴۴۸۷۳۷
Benzophenone/بنزوفنون/  B9300
Benzyltrimethylammonium hydroxide solution/محلول بنزیل تری متیل امونیوم هیدروکساید/B32602 ۲۴۶۰۳۴
Bis(trifluoromethanesulfonyl)methane/بیس(تری فلوئورومتان سولفونیل)متان/  ۷۵۷۶۸۳
Boron trichloride methyl sulfide complex/بورتری کلراید متیل سولفید کمپلکس/  ۲۴۷۰۱۴
Boron trichloride methyl sulfide complex solution/محلول بور تری کلراید متیل سولفید کمپلکس/۲۴۷۰۲۲
Boron trichloride solution/محلول تری کلرید بور/  ۹۱۳۷۹ ۶۷۸۷۳۲ ۳۴۵۴۵۸
Boron trifluoride acetic acid complex/کمپلکس بور تری کلراید استیک اسید/۳۵۹۹۵۵
Boron trifluoride acetonitrile complex solution/محلول کمپلکس بور تری فلوراید استونیتریل/۹۱۳۷۷
Boron trifluoride dibutyl etherate/بور تری فلوراید دی بوتیل اترات/۲۱۶۶۰۷ /  ۱۷۵۵۰۱
Boron trifluoride dihydrate/بور تری فلوراید /۳۵۹۹۶۳
Boron trifluoride methanol complex solution/محلول کمپلکس بور تری فلوراید متانول/۶۱۶۲۶
 Boron trifluoride methyl etherate/بور تری فلوراید متیل اترات/۲۱۸۸۴۷
Boron trifluoride methyl sulfide complex/کمپلکس بور تری فلوراید متیل سولفید/۲۶۱۹۹۸
Boron trifluoride-methanol solution/محلول بور تری فلوراید-متانول/  B1252 /134821
Bromoacetic acid/برمو استیک اسید/  ۱۷۰۰۰ /  B56307
Bromoacetic acid solution/محلول برمو استیک اسید/  ۹۰۱۶۰۳ /۹۰۱۶۱۰
 Bromochloroacetic acid/برمو کلرو استیک اسید/  ۳۸۹۶۳۳
Butylmagnesium chloride solution/محلول بوتیل منیزیم کلراید/۲۹۱۰۰۵ /۲۲۴۳۷۵ /۵۲۹۹۲۳
Camphor-10-sulfonic acid (β)/کامفور-۱۰-سولفونیک اسید/۱۴۷۹۲۳
 Cesium carbonate/سزیم کربنات/۲۰۹۶۰ /۲۵۵۶۴۵ /۵۵۴۸۵۵
Cesium hydroxide hydrate/سزیم هیدروکساید هیدراته/C8518
 Chlorodifluoroacetic acid/کلرو دی فلوئورو استیک اسید/C34200
Chlorosulfonic acid/کلرو سولفونیک اسید/ ۵۷۱۰۲۴
Choline hydroxide solution/ محلول کولین هیدروکساید/۲۹۲۲۵۷ /۳۴۴۲۵۷ /۳۳۳۰۱۸

Dibromoacetic acid/دی برمو استیک اسید/۲۴۲۳۵۷
Dichloroacetic acid/دی کلرو استیک اسید/D54702
Dichloroacetic acid solution/ دی کلرو استیک اسید/ ۴۹۴۳۱
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate/دی سیکلو هگزیل بور تری فلورومتان سولفونات/۷۰۳۰۵۲
Diethylamine/دی اتیل امین/  ۳۸۶۴۵۶ /  D0806
Diethyldimethylammonium hydroxide solution/ دی اتیل دی متیل امونیوم هیدروکساید/  ۳۶۸۱۳
Difluoroacetic acid/دی فلورو استیک اسید/  ۱۴۲۸۵۹
Diisopropylaminomethyl-polystyrene/دی ایزو پروپیل امینو متیل – پلی استایرن/۳۸۳۴۳
Dimethylamine/دی متیل امین/۲۹۵۲۸۰
Dimethylamine solution/ دی متیل امین/ ۴۲۶۴۵۸ / ۳۸۸۲۴۶ /۳۸۹۵۰
Dimethylformamidium trifluoromethanesulfonate/دی متیل فرمامیدیوم تری فلورومتان سولفونات/۷۶۱۱۱۷
Ethylamine hydrochloride/اتیل امین هیدروکلراید/۲۳۲۸۳۱
Ethylamine solution/ اتیل امین/۴۷۱۲۰۸ /  ۳۹۵۰۷۲

Ethylenediaminetetraacetic acid//اتیلن دی امین تترا استیک اسید۰۳۶۲۰
Ethyllithium solution/ اتیل لیتیم/۵۶۱۴۵۲
Ethylmagnesium bromide solution/ اتیل منیزیم برماید/۱۸۹۸۷۱ /  ۳۴۵۱۰۵ /۳۶۴۶۷۳
Ethylmagnesium chloride solution/ اتیل منیزیم کلراید/  ۳۰۳۸۲۸ /  ۳۰۰۳۳۰
Fluorophosphoric acid solution/ فلوروفسفریک اسید/۳۲۴۷۴۴
Fluosilicic acid/فلوسیلیسیک اسید/  ۰۱۳۰۲
Folic acid/فولیک اسید/F8798
Fumaric acid/فوماریک اسید /۰۳۷۶۱ /۴۷۹۱۰
Glycolic acid/گلیکولیک اسید/  ۱۲۴۷۳۷
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution/ هگزا دسیل تری متیل امونیوم هیدروکساید /۵۲۳۸۷ /  ۴۳۹۲۳۱
Hexafluorophosphoric acid solution/ هگزا فلورو فسفریک اسید/  ۲۰۰۹۵۶
Hexamethonium hydroxide solution/ هگزامتیونیوم هیدروکساید/  ۵۲۶۰۵
Hexyllithium solution/ هگزیل لیتیم /  ۴۶۸۵۶۸

Hexylmagnesium bromide solution/ هگزیل منیزیم برماید/۲۵۵۰۲۵
Hexylmagnesium chloride solution/ هگزیل منیزیم کلراید/  ۶۴۱۶۲۶
Hydrobromic acid solution/ هیدرو برمیک اسید/  ۱۸۷۳۵ Hydrochloric acid – propionic acid solution/هیدروکلریک اسید- پروپیونیک اسید/۸۴۴۳۲
Hydrochloric acid solution/هیدروکلریک اسید/ H9892 /2104 /84429
Hydrogen bromide/هیدروژن برماید/۲۹۵۴۱۸ /  ۲۴۸۶۳۰
Hydrogen chloride/هیدروژن کلراید/۲۹۵۴۲۶
Hydrogen chloride solution/محلول هیذروژن کلراید/  ۳۰۴۱۷۴ /۳۴۵۵۴۷ /۲۹۴۸۳۷
Hydroxylamine-O-sulfonic acid/هیدروکسیل امین-سولفونیک اسید/۲۱۳۱۳۶ /  ۲۲۷۹۷۸
Hypophosphorous acid solution/هیپو فسفروس اسید/  ۲۱۴۹۰۶
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane/ایمینو-تریس(دی متیل امینو)فسفوران/۴۴۵۲۷۴
Iron(III) bromide/برمید اهن/۲۱۷۸۸۳
Iron(III) chloride/کلرید اهن/۴۵۱۶۴۹
Iron(III) chloride solution/محلول کلرید اهن/۱۲۳۲۲
Isobutyllithium solution/ایزوبوتیل لیتیم/۵۸۵۶۵
Isobutylmagnesium bromide solution/ایزو بوتیل منیزیم برماید/۳۳۸۲۵۷
Isobutylmagnesium chloride solution/ایزوبوتیل منیزیم کلرید/۲۲۵۷۴۶ /  ۴۷۹۶۸۳
Isopropyllithium solution/ایزو پروپیل لیتیم/۵۲۹۷۴۵
Isopropylmagnesium chloride solution/ایزوپروپیل منیزیم کلرید/۲۳۰۱۱۱ /۲۲۴۳۸۳
Kaolinite/کائولینیت/۰۳۵۸۴
L-(+)-Lactic acid/لاکتیک اسید/۲۷۷۱۵ /  L6661
L-(+)-Lactic acid solution/محلول لاکتیک اسید/  ۲۷۷۱۴
Lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide/لیتیم ۲و۲و۶و۶-تترامتیل پی پیریدین/ ۷۳۵۳۵۳
Lithium amide/لیتیم امید/۶۸۶۰۵۰ /  ۲۱۳۲۱۷
Lithium bis(trimethylsilyl)amide/لیتیم بیس (تری متیل سیلیل)امید/۳۲۴۶۲۰

   Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  ۷۶۶۹۱۷ /۲۲۵۷۷۰ /۲۲۴۳۶۷
Lithium dicyclohexylamide/لیتیم دی سیکلوهگزیل امید/۳۰۱۱۲۴
Lithium diethylamide/لیتیم دی اتیل امید/۲۹۶۰۷۴
Lithium diisopropylamide/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/۲۴۶۶۱۱ /۲۹۶۹۶۱
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution/لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)کمپلکس/۶۲۴۹۵
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution/ لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)/  ۳۰۷۴۰۸
Lithium diisopropylamide solution/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/ ۳۶۱۷۹۸
Lithium dimethylamide/لیتیم دی اتیل امید/ ۲۹۶۰۶۶
Lithium ethoxide/لیتیم اتوکساید/ ۴۰۰۲۰۳
Lithium ethoxide solution/محلول لیتیم اتوکساید/ ۴۰۰۲۴۶
Lithium hydroxide/لیتیم هیدروکساید/ ۴۴۲۴۱۰ / ۵۴۵۸۵۶
Lithium isopropoxide/لیتیم ایزو پروپوکساید/   ۳۴۸۹۳۷
Lithium isopropoxide solution/محلول لیتیم ایزو پروپوکساید/ ۴۱۱۵۵۸ / ۴۰۰۳۲۷
Lithium methoxide/لیتیم متوکساید/   ۳۴۴۳۷۰
Lithium methoxide solution/محلول لیتیم متوکساید/ ۶۲۵۶۲ / ۴۰۸۷۹۴
Lithium tert-amoxide solution/لیتیم ترت اموکساید / ۷۰۳۵۲۴
Lithium tert-butoxide/لیتیم ترت بوتوکساید/لیتیم بوتوکساید/ ۴۰۰۱۷۳
Lithium tert-butoxide solution/محلول لیتیم ترت بوتوکساید/ ۳۹۸۲۰۹ / ۳۹۸۱۹۵
Lithium trimethylsilanolate/لیتیم تری متیل سیلانولات/ ۳۴۵۴۷۴
Magic Acid/مجیک اسید/ ۱۷۵۰۸۰
Magnesium carbonate basic/منیزیم کربنات بازی/منیزیم کربنات/ ۶۳۰۶۲ /   ۶۳۰۳۲ /۱۳۱۱۷/   ۱۳۱۱۸
Magnesium carbonate hydroxide hydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید هیدراته/۲۲۷۶۶۸
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید ۵ ابه/M5671
Magnesium chloride triethylamine solution/منیزیم کلراید تری اتیل امین/۷۳۷۴۳۷
Magnesium di-tert-butoxide/منیزیم دی ترت بوتوکساید/منیزیم بوتوکساید/منیزیم ترت بوتوکساید/۶۴۴۱۲۹ /۷۳۳۰۶
Magnesium ethoxide/Magnesium ethylate/منیزیم اتوکساید/منیزیم اتیلات/۲۹۱۸۴۶
Magnesium hydroxide/منیزیم هیدروکساید/هیدروکسید منیزیم/M5421 /632309
Magnesium methoxide solution/منیزیم متوکساید/محلول منیزیم متوکساید/۳۳۵۶۵۷
Maleic acid/cis-Butenedioic acid/ Toxilic acid/مالئیک اسید/سیس بوتن دی اوئیک اسید/توکسیلیک اسید/۶۳۱۸۹ /  M0375
Malic acid/(±)-۲-Hydroxysuccinic acid/DL-Hydroxybutanedioic acid/ DL-Malic acid/مالیک اسید/هیدروکسی سوکسینیک اسید/مالیک اسید
Malonic acid/Propanedioic acid/مالونیک اسید/پروپان دی اوئیک اسید/M1296
meta-Phosphoric acid/ Metaphosphoric acid/متا فسفریک اسید/فسفریک اسید/۰۴۱۰۳
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید//۴۷۱۳۵۶
Methanesulfonic acid solution/محلول متان سولفونیک اسید/۴۷۱۳۴۸
Methylamine/Monomethylamine/متیل امین/مونو متیل امین/۷۵۷۸۱
Methylamine solution/محلول متیل امین/۳۹۵۰۵۶ /  ۵۳۴۱۰۲ /۳۹۵۰۴۸
Methyllithium lithium bromide complex solution/متیل لیتیم لیتیم برماید/۱۸۶۲۰۱
Methyllithium solution/Lithium methanide/متیل لیتیم /محلول متیل لیتیم/لیتیم متانید/۱۹۷۳۴۳ /۵۱۴۳۳۰
Methylmagnesium bromide solution/متیل منیزیم بروماید/محلول متیل منیزیم بروماید/  ۳۰۲۴۳۰/ ۱۸۹۸۹۸ /۲۸۲۲۳۵
methylmagnesium chloride solution/متیل منیزیم کلراید/محلول متیل منیزیم کلراید/  ۱۸۹۹۰۱
Methylmagnesium iodide solution/متیل منیزیم یداید/محلول منیزیم یداید/۲۵۴۳۶۳
Molybdic acid/مولیبدیک اسید/۲۳۲۰۸۴
Montmorillonite/مونت موریلونیت/ ۶۹۸۶۶ / ۶۹۹۰۴
N,N-Diisopropylmethylamine/ N-Methyldiisopropylamine /ان و ان دی ایزوپروپیل متیل امین/ان متیل دی ایزوپروپیل امین/دی ایزوپروپیل متیل امین/متیل دی ایزوپروپیل امین/ ۳۸۴۳۱
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution/ Butyl(1-methylpropyl)magnesium/بوتیل منیزیم /ان بوتیل سک-بوتیل منیزیم/ ۷۵۲۱۴۲
n-Butyllithium solution/ Lithium-1-butanide /ان بوتیل لیتیم /محلول ان بوتیل لیتیم/لیتیم-۱-بوتانید/ ۲۰۱۵۹ / ۲۳۰۷۰۷ / ۱۸۶۱۷۱
N-Ethyldiisopropylamine/ N,N-Diisopropylethylamine/ان-اتیل دی ایزوپروپیل امین/ان و ان دی ایزوپروپیل اتیل امین/ اتیل دی ایزوپروپیل امین/ ۰۳۴۴۰
N-Ethyldiisopropylamine solution/ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/محلول ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/  ۰۳۴۳۹
Nickel carbonate, basic hydrate/نیکل کربنات/ ۵۴۴۱۸۳
Nitrosylsulfuric acid solution/نیتروزیل سولفوریک اسید/ ۵۱۷۰۷۰
Oxalic acid/اگزالیک اسید/ ۷۵۶۸۸
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound /پاراتولوئن سولفونیک اسید/  ۵۳۲۳۱۲
Pentylmagnesium bromide solution/پنتیل منیزیم برماید/محلول پنتیل منیزیم برماید/  ۲۹۰۹۹۸
Pentylmagnesium chloride solution/پنتیل منیزیم کلراید/محلول پنتیل منیزیم کلراید/۴۶۹۰۳۳
Peracetic acid solution/ Peroxyacetic acid /پراستیک اسید/محلول پراستیک اسید/پراکسی استیک اسید/  ۴۳۳۲۴۱
Phosphomolybdic acid solution/فسفومولیبدیک اسید/محلول فسفو مولیبدیک اسید/ ۳۱۹۲۷۹
Phosphoric acid solution/فسفریک اسید/محلول فسفریک اسید/۹۳۷۵۲
Phosphorous acid/فسفروس اسید/اسید فسفروس/۲۱۵۱۱۲

Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  ۷۶۶۹۱۷ /۲۲۵۷۷۰ /۲۲۴۳۶۷
Lithium dicyclohexylamide/لیتیم دی سیکلوهگزیل امید/۳۰۱۱۲۴
Lithium diethylamide/لیتیم دی اتیل امید/۲۹۶۰۷۴
Lithium diisopropylamide/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/۲۴۶۶۱۱ /۲۹۶۹۶۱
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution/لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)کمپلکس/۶۲۴۹۵
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution/ لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)/  ۳۰۷۴۰۸
Lithium diisopropylamide solution/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/ ۳۶۱۷۹۸
Lithium dimethylamide/لیتیم دی اتیل امید/ ۲۹۶۰۶۶
Lithium ethoxide/لیتیم اتوکساید/ ۴۰۰۲۰۳
Lithium ethoxide solution/محلول لیتیم اتوکساید/ ۴۰۰۲۴۶
Lithium hydroxide/لیتیم هیدروکساید/ ۴۴۲۴۱۰ / ۵۴۵۸۵۶
Lithium isopropoxide/لیتیم ایزو پروپوکساید/   ۳۴۸۹۳۷
Lithium isopropoxide solution/محلول لیتیم ایزو پروپوکساید/ ۴۱۱۵۵۸ / ۴۰۰۳۲۷
Lithium methoxide/لیتیم متوکساید/   ۳۴۴۳۷۰
Lithium methoxide solution/محلول لیتیم متوکساید/ ۶۲۵۶۲ / ۴۰۸۷۹۴
Lithium tert-amoxide solution/لیتیم ترت اموکساید / ۷۰۳۵۲۴
Lithium tert-butoxide/لیتیم ترت بوتوکساید/لیتیم بوتوکساید/ ۴۰۰۱۷۳
Lithium tert-butoxide solution/محلول لیتیم ترت بوتوکساید/ ۳۹۸۲۰۹ / ۳۹۸۱۹۵
Lithium trimethylsilanolate/لیتیم تری متیل سیلانولات/ ۳۴۵۴۷۴
Magic Acid/مجیک اسید/ ۱۷۵۰۸۰
Magnesium carbonate basic/منیزیم کربنات بازی/منیزیم کربنات/ ۶۳۰۶۲ /   ۶۳۰۳۲ /۱۳۱۱۷/   ۱۳۱۱۸
Magnesium carbonate hydroxide hydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید هیدراته/۲۲۷۶۶۸
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید ۵ ابه/M5671
Magnesium chloride triethylamine solution/منیزیم کلراید تری اتیل امین/۷۳۷۴۳۷
Magnesium di-tert-butoxide/منیزیم دی ترت بوتوکساید/منیزیم بوتوکساید/منیزیم ترت بوتوکساید/۶۴۴۱۲۹ /۷۳۳۰۶
Magnesium ethoxide/Magnesium ethylate/منیزیم اتوکساید/منیزیم اتیلات/۲۹۱۸۴۶
Magnesium hydroxide/منیزیم هیدروکساید/هیدروکسید منیزیم/M5421 /632309
Magnesium methoxide solution/منیزیم متوکساید/محلول منیزیم متوکساید/۳۳۵۶۵۷
Maleic acid/cis-Butenedioic acid/ Toxilic acid/مالئیک اسید/سیس بوتن دی اوئیک اسید/توکسیلیک اسید/۶۳۱۸۹ /  M0375
Malic acid/(±)-۲-Hydroxysuccinic acid/DL-Hydroxybutanedioic acid/ DL-Malic acid/مالیک اسید/هیدروکسی سوکسینیک اسید/مالیک اسید
Malonic acid/Propanedioic acid/مالونیک اسید/پروپان دی اوئیک اسید/M1296
meta-Phosphoric acid/ Metaphosphoric acid/متا فسفریک اسید/فسفریک اسید/۰۴۱۰۳
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید//۴۷۱۳۵۶
Methanesulfonic acid solution/محلول متان سولفونیک اسید/۴۷۱۳۴۸
Methylamine/Monomethylamine/متیل امین/مونو متیل امین/۷۵۷۸۱
Methylamine solution/محلول متیل امین/۳۹۵۰۵۶ /  ۵۳۴۱۰۲ /۳۹۵۰۴۸
Methyllithium lithium bromide complex solution/متیل لیتیم لیتیم برماید/۱۸۶۲۰۱
Methyllithium solution/Lithium methanide/متیل لیتیم /محلول متیل لیتیم/لیتیم متانید/۱۹۷۳۴۳ /۵۱۴۳۳۰
Methylmagnesium bromide solution/متیل منیزیم بروماید/محلول متیل منیزیم بروماید/  ۳۰۲۴۳۰/ ۱۸۹۸۹۸ /۲۸۲۲۳۵
methylmagnesium chloride solution/متیل منیزیم کلراید/محلول متیل منیزیم کلراید/  ۱۸۹۹۰۱
Methylmagnesium iodide solution/متیل منیزیم یداید/محلول منیزیم یداید/۲۵۴۳۶۳
Molybdic acid/مولیبدیک اسید/۲۳۲۰۸۴
Montmorillonite/مونت موریلونیت/ ۶۹۸۶۶ / ۶۹۹۰۴
N,N-Diisopropylmethylamine/ N-Methyldiisopropylamine /ان و ان دی ایزوپروپیل متیل امین/ان متیل دی ایزوپروپیل امین/دی ایزوپروپیل متیل امین/متیل دی ایزوپروپیل امین/ ۳۸۴۳۱
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution/ Butyl(1-methylpropyl)magnesium/بوتیل منیزیم /ان بوتیل سک-بوتیل منیزیم/ ۷۵۲۱۴۲
n-Butyllithium solution/ Lithium-1-butanide /ان بوتیل لیتیم /محلول ان بوتیل لیتیم/لیتیم-۱-بوتانید/ ۲۰۱۵۹ / ۲۳۰۷۰۷ / ۱۸۶۱۷۱
N-Ethyldiisopropylamine/ N,N-Diisopropylethylamine/ان-اتیل دی ایزوپروپیل امین/ان و ان دی ایزوپروپیل اتیل امین/ اتیل دی ایزوپروپیل امین/ ۰۳۴۴۰
N-Ethyldiisopropylamine solution/ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/محلول ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/  ۰۳۴۳۹
Nickel carbonate, basic hydrate/نیکل کربنات/ ۵۴۴۱۸۳
Nitrosylsulfuric acid solution/نیتروزیل سولفوریک اسید/ ۵۱۷۰۷۰
Oxalic acid/اگزالیک اسید/ ۷۵۶۸۸
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound /پاراتولوئن سولفونیک اسید/  ۵۳۲۳۱۲
Pentylmagnesium bromide solution/پنتیل منیزیم برماید/محلول پنتیل منیزیم برماید/  ۲۹۰۹۹۸
Pentylmagnesium chloride solution/پنتیل منیزیم کلراید/محلول پنتیل منیزیم کلراید/۴۶۹۰۳۳
Peracetic acid solution/ Peroxyacetic acid /پراستیک اسید/محلول پراستیک اسید/پراکسی استیک اسید/  ۴۳۳۲۴۱
Phosphomolybdic acid solution/فسفومولیبدیک اسید/محلول فسفو مولیبدیک اسید/ ۳۱۹۲۷۹
Phosphoric acid solution/فسفریک اسید/محلول فسفریک اسید/۹۳۷۵۲
Phosphorous acid/فسفروس اسید/اسید فسفروس/۲۱۵۱۱۲
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution/محلول لیتیم بیس(تری متیل سیلیل)امید/  ۷۶۶۹۱۷ /۲۲۵۷۷۰ /۲۲۴۳۶۷
Lithium dicyclohexylamide/لیتیم دی سیکلوهگزیل امید/۳۰۱۱۲۴
Lithium diethylamide/لیتیم دی اتیل امید/۲۹۶۰۷۴
Lithium diisopropylamide/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/۲۴۶۶۱۱ /۲۹۶۹۶۱
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) complex solution/لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)کمپلکس/۶۲۴۹۵
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) solution/ لیتیم دی ایزو پروپیل امید مونو (تتراهیدروفوران)/  ۳۰۷۴۰۸
Lithium diisopropylamide solution/لیتیم دی ایزوپروپیل امید/ ۳۶۱۷۹۸
Lithium dimethylamide/لیتیم دی اتیل امید/ ۲۹۶۰۶۶
Lithium ethoxide/لیتیم اتوکساید/ ۴۰۰۲۰۳
Lithium ethoxide solution/محلول لیتیم اتوکساید/ ۴۰۰۲۴۶
Lithium hydroxide/لیتیم هیدروکساید/ ۴۴۲۴۱۰ / ۵۴۵۸۵۶
Lithium isopropoxide/لیتیم ایزو پروپوکساید/   ۳۴۸۹۳۷
Lithium isopropoxide solution/محلول لیتیم ایزو پروپوکساید/ ۴۱۱۵۵۸ / ۴۰۰۳۲۷
Lithium methoxide/لیتیم متوکساید/   ۳۴۴۳۷۰
Lithium methoxide solution/محلول لیتیم متوکساید/ ۶۲۵۶۲ / ۴۰۸۷۹۴
Lithium tert-amoxide solution/لیتیم ترت اموکساید / ۷۰۳۵۲۴
Lithium tert-butoxide/لیتیم ترت بوتوکساید/لیتیم بوتوکساید/ ۴۰۰۱۷۳
Lithium tert-butoxide solution/محلول لیتیم ترت بوتوکساید/ ۳۹۸۲۰۹ / ۳۹۸۱۹۵
Lithium trimethylsilanolate/لیتیم تری متیل سیلانولات/ ۳۴۵۴۷۴
Magic Acid/مجیک اسید/ ۱۷۵۰۸۰
Magnesium carbonate basic/منیزیم کربنات بازی/منیزیم کربنات/ ۶۳۰۶۲ /   ۶۳۰۳۲ /۱۳۱۱۷/   ۱۳۱۱۸
Magnesium carbonate hydroxide hydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید هیدراته/۲۲۷۶۶۸
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate/منیزیم کربنات هیدروکساید ۵ ابه/M5671
Magnesium chloride triethylamine solution/منیزیم کلراید تری اتیل امین/۷۳۷۴۳۷
Magnesium di-tert-butoxide/منیزیم دی ترت بوتوکساید/منیزیم بوتوکساید/منیزیم ترت بوتوکساید/۶۴۴۱۲۹ /۷۳۳۰۶
Magnesium ethoxide/Magnesium ethylate/منیزیم اتوکساید/منیزیم اتیلات/۲۹۱۸۴۶
Magnesium hydroxide/منیزیم هیدروکساید/هیدروکسید منیزیم/M5421 /632309
Magnesium methoxide solution/منیزیم متوکساید/محلول منیزیم متوکساید/۳۳۵۶۵۷
Maleic acid/cis-Butenedioic acid/ Toxilic acid/مالئیک اسید/سیس بوتن دی اوئیک اسید/توکسیلیک اسید/۶۳۱۸۹ /  M0375
Malic acid/(±)-۲-Hydroxysuccinic acid/DL-Hydroxybutanedioic acid/ DL-Malic acid/مالیک اسید/هیدروکسی سوکسینیک اسید/مالیک اسید
Malonic acid/Propanedioic acid/مالونیک اسید/پروپان دی اوئیک اسید/M1296
meta-Phosphoric acid/ Metaphosphoric acid/متا فسفریک اسید/فسفریک اسید/۰۴۱۰۳
Methanesulfonic acidمتان سولفونیک اسید//۴۷۱۳۵۶
Methanesulfonic acid solution/محلول متان سولفونیک اسید/۴۷۱۳۴۸
Methylamine/Monomethylamine/متیل امین/مونو متیل امین/۷۵۷۸۱
Methylamine solution/محلول متیل امین/۳۹۵۰۵۶ /  ۵۳۴۱۰۲ /۳۹۵۰۴۸
Methyllithium lithium bromide complex solution/متیل لیتیم لیتیم برماید/۱۸۶۲۰۱
Methyllithium solution/Lithium methanide/متیل لیتیم /محلول متیل لیتیم/لیتیم متانید/۱۹۷۳۴۳ /۵۱۴۳۳۰
Methylmagnesium bromide solution/متیل منیزیم بروماید/محلول متیل منیزیم بروماید/  ۳۰۲۴۳۰/ ۱۸۹۸۹۸ /۲۸۲۲۳۵
methylmagnesium chloride solution/متیل منیزیم کلراید/محلول متیل منیزیم کلراید/  ۱۸۹۹۰۱
Methylmagnesium iodide solution/متیل منیزیم یداید/محلول منیزیم یداید/۲۵۴۳۶۳
Molybdic acid/مولیبدیک اسید/۲۳۲۰۸۴
Montmorillonite/مونت موریلونیت/ ۶۹۸۶۶ / ۶۹۹۰۴
N,N-Diisopropylmethylamine/ N-Methyldiisopropylamine /ان و ان دی ایزوپروپیل متیل امین/ان متیل دی ایزوپروپیل امین/دی ایزوپروپیل متیل امین/متیل دی ایزوپروپیل امین/ ۳۸۴۳۱
n-Butyl-sec-butylmagnesium solution/ Butyl(1-methylpropyl)magnesium/بوتیل منیزیم /ان بوتیل سک-بوتیل منیزیم/ ۷۵۲۱۴۲
n-Butyllithium solution/ Lithium-1-butanide /ان بوتیل لیتیم /محلول ان بوتیل لیتیم/لیتیم-۱-بوتانید/ ۲۰۱۵۹ / ۲۳۰۷۰۷ / ۱۸۶۱۷۱
N-Ethyldiisopropylamine/ N,N-Diisopropylethylamine/ان-اتیل دی ایزوپروپیل امین/ان و ان دی ایزوپروپیل اتیل امین/ اتیل دی ایزوپروپیل امین/ ۰۳۴۴۰
N-Ethyldiisopropylamine solution/ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/محلول ان اتیل دی ایزوپروپیل امین/  ۰۳۴۳۹
Nickel carbonate, basic hydrate/نیکل کربنات/ ۵۴۴۱۸۳
Nitrosylsulfuric acid solution/نیتروزیل سولفوریک اسید/ ۵۱۷۰۷۰
Oxalic acid/اگزالیک اسید/ ۷۵۶۸۸
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound /پاراتولوئن سولفونیک اسید/  ۵۳۲۳۱۲
Pentylmagnesium bromide solution/پنتیل منیزیم برماید/محلول پنتیل منیزیم برماید/  ۲۹۰۹۹۸
Pentylmagnesium chloride solution/پنتیل منیزیم کلراید/محلول پنتیل منیزیم کلراید/۴۶۹۰۳۳
Peracetic acid solution/ Peroxyacetic acid /پراستیک اسید/محلول پراستیک اسید/پراکسی استیک اسید/  ۴۳۳۲۴۱
Phosphomolybdic acid solution/فسفومولیبدیک اسید/محلول فسفو مولیبدیک اسید/ ۳۱۹۲۷۹
Phosphoric acid solution/فسفریک اسید/محلول فسفریک اسید/۹۳۷۵۲
Phosphorous acid/فسفروس اسید/اسید فسفروس/۲۱۵۱۱۲
 
برای خرید محصولات سیگما آلدریچ با تلفن های ۰۹۳۵۷۰۰۷۷۴۳ و ۰۹۱۲۸۳۰۸۰۹۱ در تماس باشید.

 

با تشکر از برند سیگما ایران

نظر دهید